Spring til hovedindhold

Forslag

Fundament

A Kassen, 2021.

For English, please scroll down.

I den todelte kunstinstallation Fundament er en del af bygningens fundament udboret og installeret som en hængende organisk skulptur i atriumgaden. Ved at blotlægge og udstille en del af byggeriets konstruktion sammenkædes Politiskolens tre etager visuelt.

Fundament er ét ud af flere kunstnedslag på UCV i Vejle af kunstnergruppen A Kassen. Ambitionen bag kunstprojektet er at skabe en række nye sammenhænge, forbindelser og mødesteder – fra ude til inde, fra øst til vest. A Kassen har taget afsæt i det, der omgiver os – vægge, gulv og den jord, vi træder på – og har ophøjet det og sat det i scene. Kunsten er et poetisk ”take” på nøglebegreber som transparens, sammenhæng og sammenhold – væsentlige tematikker for politistyrken, uddannelsen og den arkitektur, UCVs hverdag udspiller sig i.

 

 

Foundation

A Kassen, 2021.


In the two-piece art installation, Foundation, part of the building foundation has been drilled and installed as a hanging, organic sculpture in the atrium street. By exposing and exhibiting a part of the building’s construction, the three floors of the police academy become visually interconnected.

Foundation is one of several pieces of art at UCV Vejle by the artist group A Kassen. The ambition behind the artistic project is to create a series of new correlations, relations and meeting places – from outside to inside, from East to West. As a starting point, A Kassen takes our surroundings – walls, floors and the ground that we walk on – and elevates them and orchestrates them. The art is a poetic “take” on key concepts such as transparency, correlation, and cohesion – essential themes for the police force, the education, and the architecture in which UCV everyday life takes place.