Spring til hovedindhold

Forslag

Historie

Politiskolens udvikling.

Siden 1996 har Politiskolen ligget på Brøndbyøster Boulevard i Brøndbyøster. Den 15. oktober 2018 åbnede politiets nye midlertidige Politiskole i Fredericia. Fra sommeren 2020 åbner, der et nyt uddannelsescenter i Vejle, der erstatter den midlertidige skole i Fredericia. Politiskolen er en del af Koncern HR i Rigspolitiet, og er organiseret med tre institutter samt Uddannelsesadministration og Ressourcestyring.

Den første statspolitiskole blev oprettet i oktober 1914 i lejede lokaler i Gothersgade i København, hvor der blev optaget 30 politibetjente ad gangen. Før da var politibetjente kommunalt ansat – men på den nye politiskole i København kunne politibetjente fra hele landet søge om optagelse. På grund af pladsmangel blev skolen flere gange flyttet til andre midlertidige lokaler, men efter politireformen i 1938 blev der taget initiativ til en mere permanent løsning, og i 1944 blev Politiskolen på Artillerivej i København taget i brug.

Politiskolen rummede blandt andet basisuddannelsen, videreuddannelsen og lederuddannelsen, og havde tilstrækkelig plads indtil begyndelsen af 70’erne, hvor skolen overtog en træbygning på nabogrunden med ca. 10 undervisningslokaler. I begyndelsen af 80’erne blev der grundet pladsmangel lejet yderligere undervisningsfaciliteter i omegnen af København. I 1989 erhvervede Justitsministeriet Brøndbyøster Skole med tilhørende arealer, og efter en omfattende renovering blev skolen taget i brug 1. februar 1996.

Skolen i Brøndby blev Politiskolens hovedsæde. I starten var det kun en del af uddannelsen og skolens ledelse og administration, der havde til huse i Brøndby. Men i dag er samtlige uddannelser nu placeret på Politiskolen, hvor det politifaglige uddannelsesprogram skaber en sammenhængende uddannelsesudvikling og –afvikling med en rød tråd gennem hele uddannelsesforløbet, lige fra politikadetuddannelsen til basisuddannelsen og efter- og videreuddannelserne.

Endelig er der Politiskolen i Grønland, der ligger i Nuuk og særskilt uddanner politibetjente til Grønlands Politi.


Nej tak til cookie