Spring til hovedindhold

Forslag

Objektiv

A Kassen, 2021.

For English, please scroll down.

Kunstværket Objektiv består af en cirkulær udskæring i væggen mellem kantineområdet og undervisningslokalet på første sal og vagtcentralen i stuen. Udskæringens diameter måler 300 cm, og det cirkulære stykke er placeret lænende op ad væggen. Værket adresserer tanker om gennemsigtighed, og at der findes flere sider af samme sag. Ved at åbne et udsnit af skolens indre kredsløb gøres brugernes færden dem til aktører i kunstværket. Værkets placering giver en række nye interessante perspektiver: overraskende kig fra oppe til nede og fra inde til ude. Værket har på den ene side en kraftfuld fysisk tilstedeværelse og skala, men forekommer samtidig let og poetisk i sit enkle greb.

Objektiv er ét ud af flere kunstnedslag på UCV i Vejle af kunstnergruppen A Kassen. Ambitionen bag kunstprojektet er at skabe en række nye sammenhænge, forbindelser og mødesteder – fra ude til inde, fra øst til vest. A Kassen har taget afsæt i det, der omgiver os – vægge, gulv og den jord, vi træder på – og har ophøjet det og sat det i scene. Kunsten er et poetisk ”take” på nøglebegreber som transparens, sammenhæng og sammenhold – væsentlige tematikker for politistyrken, uddannelsen og den arkitektur, UCVs hverdag udspiller sig i.

 

 

Objective

A Kassen, 2021.

The art piece Objective consists of a circular carving in the wall between the canteen area and the classroom on the first floor and the operation control centre on the ground floor. The diameter of the carving is 300 cm, and the circular piece is leaning up against the wall. The work addresses thoughts concerning transparency and the fact that there are several sides of the same coin. By opening up a section of the academy’s inner circuit, the activity of the users makes them actors of the work of art. The positioning of the work offers a series of new and interesting perspectives; surprising views top down and inside out. On the one hand, the work presents a powerful physical presence and scale but but also comes across as light and poetic in its simple grip.

Objective is one of several pieces of art at UCV Vejle by the artist group A Kassen. The ambition behind the artistic project is to create a series of new correlations, relations and meeting places – from outside to inside, from East to West. As a starting point, A Kassen takes our surroundings – walls, floors and the ground that we walk on – and elevates them and orchestrates them. The art is a poetic “take” on key concepts such as transparency, correlation, and cohesion – essential themes for the police force, the education, and the architecture in which UCV everyday life takes place