Spring til hovedindhold

Forslag

Refleksion

A Kassen, 2021.

For English, please scroll down.

Refleksion består af et monumentalt fotografi, der reflekterer de omgivelser, det er installeret i. Fotografiet er skabt ved at indramme et mørkt stykke karton og herefter affotografere indramningen og spejlingerne i UCV-bygningen på samme sted, hvor det er placeret nu. Affotograferingen af denne refleksion er herefter printet som et nyt fotografi. I det ophængte foto vil den statiske refleksion i værket blande sig med den naturlige refleksion og skabe et levede motiv. Værket kræver, at man kigger grundigt på det, før man fanger refleksionerne. Det fordrer en nysgerrighed og opmærksomhed på detaljen, egenskaber, man også ønsker sig af politi og efterforskere.

Refleksion er ét ud af flere kunstnedslag på UCV i Vejle af kunstnergruppen A Kassen. Ambitionen bag kunstprojektet er at skabe en række nye sammenhænge, forbindelser og mødesteder – fra ude til inde, fra øst til vest. A Kassen har taget afsæt i det, der omgiver os – vægge, gulv og den jord, vi træder på – og har ophøjet det og sat det i scene. Kunsten er et poetisk ”take” på nøglebegreber som transparens, sammenhæng og sammenhold – væsentlige tematikker for politistyrken, uddannelsen og den arkitektur, UCVs hverdag udspiller sig i.

 

 

Reflection


A Kassen, 2021.

Reflection is a monumental photography that reflects the surroundings in which it is installed. The photography was created by framing a piece of dark carton and subsequently photographing the framing and the reflections in the UCV building at the exact same place as it is located now. The photography of this reflection has since been printed as a new photography.
In the suspended photo the static reflection of the work will mix with the natural reflection and create a living motive. The work presupposes that you take a thorough look before you catch the reflections. It calls for your curiosity and attention to detail; qualities that are also demanded from the police and investigators.

Reflection is one of several pieces of art at UCV Vejle by the artist group A Kassen. The ambition behind the artistic project is to create a series of new correlations, relations and meeting places – from outside to inside, from East to West. As a starting point, A Kassen takes our surroundings – walls, floors and the ground that we walk on – and elevates them and orchestrates them. The art is a poetic “take” on key concepts such as transparency, correlation, and cohesion – essential themes for the police force, the education, and the architecture in which UCV everyday life takes place.