Spring til hovedindhold

Forslag

Politiet og pressen

Politiet ønsker, at offentligheden får et præcist og gennemskueligt indblik i politiets arbejde.

Det er vigtigt, at alle kan føle sig sikre på, at politiet som offentlig myndighed forvalter vores ansvar og ressourcer på betryggende vis.

 

Derfor er politiet i den daglige kommunikation med borgerne og pressen præget af så stor åbenhed, som lovgivningen tillader. Vores mål er at sikre en hurtig, tilgængelig, forståelig og relevant information om politiet.

 

Politiets kommunikationsstrategi

Den eksterne kommunikation via pressen skal med størst mulig åbenhed og tilgængelighed skabe indblik i og forståelse for politiets arbejde og samarbejde, prioriteringer og professionalisme over for politikere, meningsdannere og samfund i øvrigt, styrke tilliden til politiet og udvikle det samlede omdømme.