Spring til hovedindhold

Forslag

FIT - forum mod it-relateret økonomisk kriminalitet

Forum mod it-relateret økonomisk kriminalitet (FIT) er en samling af både private og offentlige aktører, der alle oplever, at it-relateret økonomisk kriminalitet er en udfordring, som er svær at bekæmpe alene. Gennem forskellige aktiviteter i FIT får deltagerne mulighed for at arbejde konstruktivt og målrettet for at forebygge og mindske it-relateret økonomisk kriminalitet.

FIT - forum mod it-relateret økonomisk kriminalitet (logo)

 
Om FIT

Det overordnede formål med FIT er at forebygge og mindske it-relateret økonomisk kriminalitet i fællesskab mellem private og offentlige organisationer. Det gør FIT blandt andet ved at skabe netværk og understøtte vidensdeling på tværs af organisationer og brancher.

 

Derudover skaber FIT - gennem sit arbejde i forskellige interessegrupper - mulighed for at yde indflydelse og påvirke beslutningstagere og lovgivning i en forebyggende retning. 

 

FIT har en ekstern styregruppe med politiets Landsdækkende center mod it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) som styregruppeformand.

Ud over netværk og vidensdeling med andre virksomheder og organisationer, som også har interesse i at bekæmpe it-relateret økonomisk kriminalitet, får du som medlem af FIT mulighed for at deltage i følgende:

 

FIT Interessegrupper

Interessegrupper er en bred betegnelse for mindre grupper af FIT-medlemmer fra forskellige organisationer, der arbejder sammen om at forebygge og bekæmpe it-relateret økonomisk kriminalitet inden for en given branche eller konkret form for bedrageri.

 

FIT Årsmøde

Formålet med FIT Årsmøde er, at medlemmerne mødes, og interessegrupperne præsenterer, hvad de i løbet af året har skabt af resultater. De informerer medlemmerne og får sparring.

 

FIT Temadag

FIT afholder en årlig temadag, der sætter fokus på et aktuelt emne i medlemmernes interesse. Her er der mulighed for at dele erfaringer og perspektiver, og relevante oplægsholdere deler ud af deres viden.

Vi forventer, at du indtræder i et respektfuldt og fortroligt rum med de andre FIT-medlemmer. Hvis du som virksomhed vælger at deltage aktivt i interessegrupperne, forventer vi, at du forpligter dig til at arbejde aktivt. Det koster ikke noget at være medlem af FIT.

Henvend dig til FITs sekretariat på e-mail: kbh-lcik-forebyg-analyse@politi.dk, hvis du på vegne af din virksomhed ønsker at blive medlem eller har yderligere spørgsmål.

 

 

Forslag