Spring til hovedindhold

Forslag

FIT - forum mod it-relateret økonomisk kriminalitet

Forum mod it-relateret økonomisk kriminalitet (FIT) er en samling af både private og offentlige aktører, der alle oplever, at it-relateret økonomisk kriminalitet er en udfordring, som er svær at bekæmpe alene. Gennem forskellige aktiviteter i FIT får deltagerne mulighed for at arbejde konstruktivt og målrettet for at forebygge og mindske it-relateret økonomisk kriminalitet.

FIT - forum mod it-relateret økonomisk kriminalitet (logo)

 
Om FIT

Det overordnede formål med FIT er at forebygge og mindske it-relateret økonomisk kriminalitet i fællesskab mellem private og offentlige organisationer. Det gør FIT blandt andet ved at skabe netværk og understøtte vidensdeling på tværs af organisationer og brancher.

Derudover skaber FIT – gennem sit arbejde i forskellige interesse- og arbejdsgrupper – mulighed for at yde indflydelse og påvirke beslutningstagere og lovgivning i en forebyggende retning. 
 
FIT har en styregruppe med politiets Nationalt Center for It-kriminalitet (NCIK) som styregruppeformand.

Ud over netværk og vidensdeling med andre virksomheder og organisationer, som også har interesse i at bekæmpe it-relateret økonomisk kriminalitet, får du som medlem af FIT mulighed for at deltage i følgende:

 

FIT Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper er en bred betegnelse for mindre grupper af FIT-medlemmer fra forskellige organisationer, der arbejder sammen om at forebygge og bekæmpe konkrete problemstillinger inden for it-relateret økonomisk kriminalitet. Emnerne som arbejdsgrupperne arbejder med varierer over tid og vedtages af styregruppen på baggrund af ønsker fra medlemmerne af FIT. 

 

FIT Årsmøde

Formålet med FIT Årsmøde er, at medlemmerne mødes, og interessegrupperne præsenterer, hvad de i løbet af året har skabt af resultater. De informerer medlemmerne og får sparring.

 

FIT Temadag

FIT afholder en årlig temadag, der sætter fokus på et aktuelt emne i medlemmernes interesse. Her er der mulighed for at dele erfaringer og perspektiver, og relevante oplægsholdere deler ud af deres viden.

Vi forventer, at du indtræder i et respektfuldt og fortroligt rum med de andre FIT-medlemmer. Hvis du som virksomhed vælger at deltage aktivt i arbejdsgrupperne, forventer vi, at du forpligter dig til at arbejde aktivt. Det koster ikke noget at være medlem af FIT.

Henvend dig til FITs sekretariat på e-mail: nsk-ncik-forebyggelse-analyse@politi.dk, hvis du på vegne af din virksomhed ønsker at blive medlem eller har yderligere spørgsmål.