Spring til hovedindhold

Forslag

Afgørelser på din straffeattest

Få overblik over, hvor længe afgørelser vil stå på en privat straffeattest og en offentlig straffeattest.

Straffeloven
Overtrædelse af meddelt tilhold

 

Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspunkt

beregnes ud fra

Ubetinget straf 5 år 10 år

Prøvetidsudløb eller

dato fra løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70

5 år 10 år Endelig ophævelse
Betinget dom 3 år** 10 år Afgørelsesdato
Tiltalefrafald
med vilkår
2 år** 10 år

Dato for den

endelige afgørelse

Bøde 2 år** 10 år Afgørelsesdato
Opholdsforbud Indtil udløb  Indtil udløb  ***

 

Lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og eksplosivstoffer

 

Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspunkt

beregnes ud fra

Ubetinget straf 5 år 10 år

Prøvetidsudløb eller

dato fra løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70

5 år 10 år Endelig ophævelse
Betinget dom 3 år** 10 år Afgørelsesdato
Tiltalefrafald
med vilkår
2 år** 10 år

Dato for den

endelige afgørelse

 

Færdselsloven - gælder attester udstedt efter 1. januar 2022

 

Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspunkt

beregnes ud fra

Ubetinget straf 5 år 10 år

Prøvetidsudløb eller

dato fra løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70

5 år 10 år Endelig ophævelse
Betinget dom 3 år** 10 år Afgørelsesdato
Tiltalefrafald
med vilkår
2 år** 10 år

Dato for den

endelige afgørelse

Frakendelse

ubetinget


10 år Frakendelsesudløb

Frakendelse

betinget


10 år Afgørelsesdato

 

 

Anden særlovgivning

 

Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspunkt

beregnes ud fra

Ubetinget straf
10 år

Prøvetidsudløb eller

dato fra løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70


10 år Endelig ophævelse
Betinget dom
10 år Afgørelsesdato
Tiltalefrafald
med vilkår

10 år

Dato for den

endelige afgørelse

Frakendelse

ubetinget


10 år Frakendelsesudløb

Frakendelse

betinget


10 år Afgørelsesdato

 

*) På privat straffeattest (§ 11) regnes udskrivningslængden altid fra den faktiske løsladelsesdato.

 

**) Der gælder særlige regler for unge under 18 år. Henvisning til Kriminalregisterbekendtgørelsens §§ 11, 12 og § 23, stk. 2 og stk. 3.

 

***) Udløbsdatoen for et opholdsforbud efter straffelovens § 79a-79c forlænges, hvis man i perioden for gældende opholdsforbud frihedsberøves i forbindelse med afsoning eller varetægtsfængsling. Dermed kan udløbsdatoen ændre sig. Har du spørgsmål vedr. udløbsdatoen for dit opholdsforbud, er det vigtigt, at du kontakter Kriminalregisteret, der har vejledningsforpligtelsen vedr. udløb af forbud jf. § 79a-c.