Spring til hovedindhold

Forslag

Afgørelser på din straffeattest

Få overblik over, hvor længe afgørelser vil stå på en privat straffeattest og en offentlig straffeattest.

Straffeloven
Overtrædelse af meddelt tilhold

 

Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspunkt

beregnes ud fra

Ubetinget straf 5 år 10 år

Prøvetidsudløb eller

dato fra løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70

5 år 10 år Endelig ophævelse
Betinget dom 3 år** 10 år Afgørelsesdato
Tiltalefrafald
med vilkår
2 år** 10 år

Dato for den

endelige afgørelse

Bøde 2 år** 10 år Afgørelsesdato

 

Lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og eksplosivstoffer

 

Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspunkt

beregnes ud fra

Ubetinget straf 5 år 10 år

Prøvetidsudløb eller

dato fra løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70

5 år 10 år Endelig ophævelse
Betinget dom 3 år** 10 år Afgørelsesdato
Tiltalefrafald
med vilkår
2 år** 10 år

Dato for den

endelige afgørelse

 

Færdselsloven - gælder attester udstedt efter 1. januar 2022

 

Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspunkt

beregnes ud fra

Ubetinget straf 5 år 10 år

Prøvetidsudløb eller

dato fra løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70

5 år 10 år Endelig ophævelse
Betinget dom 3 år** 10 år Afgørelsesdato
Tiltalefrafald
med vilkår
2 år** 10 år

Dato for den

endelige afgørelse

Frakendelse

ubetinget


10 år Frakendelsesudløb

Frakendelse

betinget


10 år Afgørelsesdato

 

 

Anden særlovgivning

 

Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspunkt

beregnes ud fra

Ubetinget straf
10 år

Prøvetidsudløb eller

dato fra løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70


10 år Endelig ophævelse
Betinget dom
10 år Afgørelsesdato
Tiltalefrafald
med vilkår

10 år

Dato for den

endelige afgørelse

Frakendelse

ubetinget


10 år Frakendelsesudløb

Frakendelse

betinget


10 år Afgørelsesdato

 

*På privat straffeattest (§11) regnes udskrivningslængden altid fra den faktiske løsladelsesdato.

 

**Der gælder særlige regler for unge under 18 år. Henvisning til Kriminalregisterbekendtgørelsens §§11 og 12.

Forslag