Spring til hovedindhold

Forslag

Rocker- og bandesituationen

Politiets rocker- og banderapporter beskriver situationen på rocker- og bandeområdet.

Rockere og bandegrupperingers organiseringsgrad og den høje grad af voldsparathed, der er fremherskende i miljøet, er en væsentlig trussel mod samfundets almindelige orden og borgernes sikkerhed og tryghed.

 

Det samme gør sig gældende for konflikthændelser, der udspringer af ekspansionsønsker og modsætningsforhold i rocker- og bandemiljøet.

 

Rockere og bandegrupperingers kriminalitet og øvrige utryghedsskabende aktiviteter er derfor et af politiets fokusområder, og der opretholdes, i samarbejde med andre myndigheder, en vedvarende og markant myndighedsindsats mod disse organiserede kriminelle grupperinger.

 

Politiets rocker- og banderapporter indeholder en generel beskrivelse af situationen på rocker- og bandeområdet. Herunder overordnede oplysninger om kriminalitet begået af personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. Rapporterne indeholder endvidere en generel beskrivelse af politiets indsats på området, og centrale nøgletal til illustration af resultaterne af politiindsatsen.