Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets ansatte

Statistik om fx medarbejdere og ledere, kønsfordeling, sygefravær, frihed mm.

Patruljekørsel

Foto: Kim Matthäi Leland

De seneste nøgletal om politiets personale, herunder statistik over antal medarbejdere og ledere, kønsfordeling, sygefravær samt frihed (fx afspadsering og fridage).

 

Statistikken er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra politiets personaleadministrative system (POLPAI).

 

Tallene for indeværende år fastlåses hver måned, bortset fra sygefraværsstatistik, som fastlåses hvert kvartal.

 

Ændringer per 1. januar 2019

1. januar 2019 blev medarbejderne i politiet opgjort i nye faggrupper. Ændringen skyldtes et behov for en mere tidssvarende opgørelse af personalesammensætningen, som afspejlede de nye faggrupper, fx politikadetter.

 

Faggruppen andre fastansatte udgik. Der blev i stedet oprettet tre nye faggrupper - akademikere, politikadetter og øvrige ansatte. I faggruppen øvrige ansatte indgår fx servicemedarbejdere, håndværkere, socialrådgivere, journalister m.m. Faggruppen vikarer udgik også. Nu indgår tidsbegrænsede ansatte i deres respektive faggruppe. Fx vil en tidsbegrænset stilling som servicemedarbejder indgå i faggruppen øvrige ansatte.

 

HR-nøgletal

Læsevejledning til HR-nøgletal

Antal polititjenestemænd ultimo i året fra 1940-2006