Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets anvendelse af magtmidler

Rigspolitiet udgiver hvert år en rapport om politiets anvendelse af magtmidler, som peberspray, gas, politihund, politistav og skydevåben.

Politiets anvendelse af magtmidler er reguleret i politilovens §§ 14-21 og i bekendtgørelsen om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.

 

Politiets magtmidler kan opdeles i flere forskellige kategorier, hvor talens brug er det mindst indgribende magtmiddel, og hvor anvendelse af skydevåben er det mest indgribende. De almindelige magtmidler omfatter:

 

  • Talens brug
  • Håndkraft
  • Håndjern
  • Peberspray
  • Gas
  • Politihund
  • Politistav
  • Skydevåben

 

Når politiet anvender magtmidler, skal det være nødvendigt, forsvarligt og proportionalt i forhold til den aktuelle situation. Politiet skal derfor vælge det mindst indgribende magtmiddel, der skønnes tilstrækkeligt i forhold til opgaven og situationen, og anvendelsen må alene ske i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet ved magtanvendelsen.

 

Magtmiddelindberetningssystemet

Politiet anvender et magtmiddelindberetningssystem, hvor politikredsene skal afgive indberetning, når politiet har anvendt peberspray, gas, politihund, politistav eller skydevåben.

I de tilfælde, hvor der har været anvendt flere forskellige kategorier af indberetningspligtige magtmidler, skal der afgives indberetning for hver af de anvendte magtmidler.

Der skal ikke ske indberetning, når politiet anvender fx talens brug, håndkraft eller håndjern.

På baggrund af politikredsenes indberetninger i magtmiddelindberetningssystemet udarbejder Rigspolitiet en årsrapport om politiets magtanvendelse, som indeholder statistik om politiets anvendelse af de indberetningspligtige magtmidler.