Spring til hovedindhold

Forslag

Syd- og Sønderjyllands Politi

Nyhed

30. september 2022 13:53

Bedre muligheder for at afvikle trafikken ved Frøslev Grænse

Formålet er at mindske risikoen for kødannelser, som sommerens indrejsetrafik har skabt i spidsbelastningsperioder.

Syd- og Sønderjyllands Politi styrker mulighederne for at sikre en bedre trafikafvikling ved Frøslev Grænse set i sammenhæng med kravene til den midlertidige, stikprøvevise grænsekontrol.

Formålet hermed er at reducere risikoen for kødannelser, som sommerens indrejsetrafik har skabt i spidsbelastningsperioder.

Ændringen består i, at der er flyttet en kontrolboks i det ene spor (Spor 5), således indrejsekontrollen kan gennemføres mere fleksibelt i det aktuelle spor, hvor der er etableret et vigespor til brug for politiets arbejde.

Den gennemførte ændring skal endvidere ses i sammenhæng med, at der i løbet af sommerperioden kom bedre kørselsforhold og tydeligere skiltning på motorvej A7 umiddelbart syd for grænsen, så det nu er mere tydeligt, at personbiler også kan benytte sporet længst til højre ved indrejse i Danmark (sporet bliver også kaldt for Spor 5).

 

Spor 5 er således åbent for både lastbiler, person- og varebiler alle ugens dage.

 

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. 
UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. 
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. 
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. 
I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.

Pressekontakt

Kommunikationsenheden

E-mail: sjyl-kommunikation@politi.dk 

Telefon: 2052 6460 (ikke sms)

5. december 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Forældre til 15-årig har anmeldt vold på skole

Episoden er sket den 29. november omkring klokken 13.

5. december 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ung kvinde sigtet efter påkørsel af 51-årig mand

Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt føreren af den bil, der fredag påkørte en 51-årig mand i Haderslev ​

5. december 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Mand sigtet for trusler på livet

Mand anholdt efter trusler foran Brugsen i Ølgod tirsdag morgen