Spring til hovedindhold

Forslag

Syd- og Sønderjyllands Politi

Nyhed

30. september 2022 13:53

Bedre muligheder for at afvikle trafikken ved Frøslev Grænse

Formålet er at mindske risikoen for kødannelser, som sommerens indrejsetrafik har skabt i spidsbelastningsperioder.

Syd- og Sønderjyllands Politi styrker mulighederne for at sikre en bedre trafikafvikling ved Frøslev Grænse set i sammenhæng med kravene til den midlertidige, stikprøvevise grænsekontrol.

Formålet hermed er at reducere risikoen for kødannelser, som sommerens indrejsetrafik har skabt i spidsbelastningsperioder.

Ændringen består i, at der er flyttet en kontrolboks i det ene spor (Spor 5), således indrejsekontrollen kan gennemføres mere fleksibelt i det aktuelle spor, hvor der er etableret et vigespor til brug for politiets arbejde.

Den gennemførte ændring skal endvidere ses i sammenhæng med, at der i løbet af sommerperioden kom bedre kørselsforhold og tydeligere skiltning på motorvej A7 umiddelbart syd for grænsen, så det nu er mere tydeligt, at personbiler også kan benytte sporet længst til højre ved indrejse i Danmark (sporet bliver også kaldt for Spor 5).

 

Spor 5 er således åbent for både lastbiler, person- og varebiler alle ugens dage.

 

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. 
UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. 
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. 
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. 
I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.

Pressekontakt

Anette Johnsen

E-mail ajo053@politi.dk

Telefon 2052 6460

 

Mads Dollerup-Scheibel
E-mail: mdo006@politi.dk
Telefon: 2052 6460

Flere nyheder

9. december 2022

Syd- og Sønderjyllands Politi

29-årig litauisk mand anholdt i stort sagskompleks om indbrud i private beboelser

Den litauiske mand er anholdt i Litauen og er begæret udleveret til Danmark. Han sættes i forbindelse med indbrud begået i samtlige jyske politikredse samt flere politikredse på Sjælland.

7. december 2022

Syd- og Sønderjyllands Politi

Varebil med tyvekoster fundet i udrejsekontrol

Trafikken fra Sønderjyske Motorvej blev tirsdag eftermiddag dirigeret ind på rasteplads til udrejsekontrol

6. december 2022

Syd- og Sønderjyllands Politi

31-årig hollandsk mand idømt otte års fængsel og udvisning for bestandig i sag om indsmugling af 10 kilo kokain

Narkotikaen blev fundet, efter at en tolder fra den fælles Politi- og Toldenhed havde fattet mistanke til en lastbil, der blev taget ud til rutinekontrol.

Forslag