Spring til hovedindhold

Forslag

Syd- og Sønderjyllands Politi

Nyhed

30. september 2022 13:53

Bedre muligheder for at afvikle trafikken ved Frøslev Grænse

Formålet er at mindske risikoen for kødannelser, som sommerens indrejsetrafik har skabt i spidsbelastningsperioder.

Syd- og Sønderjyllands Politi styrker mulighederne for at sikre en bedre trafikafvikling ved Frøslev Grænse set i sammenhæng med kravene til den midlertidige, stikprøvevise grænsekontrol.

Formålet hermed er at reducere risikoen for kødannelser, som sommerens indrejsetrafik har skabt i spidsbelastningsperioder.

Ændringen består i, at der er flyttet en kontrolboks i det ene spor (Spor 5), således indrejsekontrollen kan gennemføres mere fleksibelt i det aktuelle spor, hvor der er etableret et vigespor til brug for politiets arbejde.

Den gennemførte ændring skal endvidere ses i sammenhæng med, at der i løbet af sommerperioden kom bedre kørselsforhold og tydeligere skiltning på motorvej A7 umiddelbart syd for grænsen, så det nu er mere tydeligt, at personbiler også kan benytte sporet længst til højre ved indrejse i Danmark (sporet bliver også kaldt for Spor 5).

 

Spor 5 er således åbent for både lastbiler, person- og varebiler alle ugens dage.

 

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. 
UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. 
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. 
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. 
I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.

Pressekontakt

Kommunikationsenheden

E-mail: sjyl-kommunikation@politi.dk 

Telefon: 2052 6460 (ikke sms)

28. maj 2024

Syd- og Sønderjyllands Politi

22-årig mand anholdt for forsøg på manddrab

Endnu en mand anholdt i forbindelse med knivstikkeri i Esbjerg fredag aften. Politi søger vidne med gul jakke, kasket og solbriller ​

27. maj 2024

Syd- og Sønderjyllands Politi

Politiet har undersøgt mistænkeligt forhold

Skolelev følte sig forfulgt af en bil på vej til skole i fredags

27. maj 2024

Syd- og Sønderjyllands Politi

Politiet sigtede i år færre ulovlige biler på vej til DHB på Padborg Park

Syd- og Sønderjyllands Politi var massivt til stede ved til- og frakørsler til Padborg Park torsdag og fredag. To færdselskontroller viste, at langt de fleste deltagere til stort bilevent kørte lovligt i år. Mange kørte dog for stærkt i området.