Spring til hovedindhold

Forslag

Syd- og Sønderjyllands Politi

Nyhed

21. oktober 2023 06:48

Havvandet trækker sig tilbage i den østlige del af Syd- og Sønderjylland

Myndighederne står fortsat med en stor opgave foran sig i forbindelse med at pumpe vandet væk og etablere infrastrukturen igen.

I nat begyndte havvandet igen at trække sig tilbage i den østlige del af Syd- og Sønderjylland.

 

Dermed går myndighedernes indsats ind i en ny fase i forbindelse med de oversvømmelser, der p.t. er i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner.
- Myndighederne står fortsat med en stor opgave foran sig. Hvor opgaven i første omgang har været at forsøge at sikre de truede områder mod havvandet og efterfølgende evakuere borgere, bliver næste fase at pumpe vand væk fra de berørte områder og etablere infrastrukturen igen, forklarer politiinspektør Gert Bisgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

Stor indsats

De seneste dage har en stor gruppe medarbejdere fra politi, kommunernes beredskaber og øvrige sektorer, Beredskabsstyrelsen samt frivillige fra brandværn og Hjemmeværnet arbejdet intensivt for at mindske konsekvenserne af det kraftige vejr.
- Mange borgere har været berørt af det meget voldsomme vejr, og myndighederne har sat al ledig kapacitet ind for at håndtere situationen, men vi har heldigvis ikke fået anmeldelser om, at nogen er kommet alvorligt til skade som følge af oversvømmelserne, tilføjer politiinspektøren.

 

Indsatsen er sket i regi af den Lokale Beredskabsstab.

Status tidligt lørdag morgen:

 

Generelt for politikredsen:

  • Der har været omfattende oversvømmelser i de lavtliggende områder, og der har været en række anmeldelser om væltede træer.

  • Netselskabet N1 oplyser, at cirka 1.600 husstande i 90 områder p.t. er uden elektricitet. Der har i mange tilfælde været tale om planlagte afbrydelser forud for oversvømmelse af kabelskabe, og de berørte borgere var orienteret direkte af N1 på forhånd.

                          

Aabenraa Kommune

  • Det var nødvendigt at evakuere borgerne i området omkring Aabenraa Havn på grund af brud på de mobile dæmninger. Der blev for kort tid siden sendt en ny beredskabsmeddelelse ud, hvor evakueringen blev afvarslet, da havvandet havde trukket sig tilbage. Evakueringscentret på Folkehjemmet tog hånd om 35 borgere. Evakueringen varede ganske få timer, og myndighederne har ikke modtaget anmeldelser om, at personer er kommet til skade i forbindelse med evakueringen.

 

Sønderborg Kommune

  • Et dige brød sammen på Kegnes, hvilket førte til, at 30 borgere måtte tage ophold i det lokale forsamlingshus.
  • Der er fortsat oversvømmelse i Sønderborg midtby, men omfanget har ikke været så voldsomt, at det har været nødvendigt at evakuere borgere.

  • Politiet og Beredskabsstyrelsen bistod enkelte borgere med at forlade Vemmingbund på grund af den kraftige oversvømmelse. Beredskabet pumper stadig i området for at bringe vandstanden ned.

Haderslev Kommune

  • Politiet og beredskabet tog kontakt til beboerne i de udsatte sommerhusområder i Sandersvig Strand, Diernæs, Kelstrup, Vilstrup Strand, Årøsund, Flovt Strand, Hejsager Strand og Sønderballe for at gøre opmærksom på, at det kunne være forbundet med fare at blive i områderne på grund af digebrud. Borgerne forlod områderne, og politiet har i denne sammenhæng patruljeret på stederne. 

Borgere, der har skader på bygninger m.m. som følge af indtrængende havvand, skal kontakte deres forsikringsselskab.

Pressekontakt

Kommunikationsenheden

E-mail: sjyl-kommunikation@politi.dk 

Telefon: 2052 6460 (ikke sms)

12. april 2024

Syd- og Sønderjyllands Politi

Dialog med borgerne skal sikre trygheden i Augustenborg

Den Mobile Politistation er i Augustenborg i dag klokken 13-15.

11. april 2024

Syd- og Sønderjyllands Politi

Dansk Politi jagtede mistænkeligt køretøj i høj fart ned over grænsen

Patruljevogn blev påkørt, da politiet forsøgte at standse bilen 13 km nede i Tyskland.

11. april 2024

Syd- og Sønderjyllands Politi

Borgere tippede om høj hastighed i Varde: Politiet målte 33 overtrædelser på samme vej

4 klip og 33 hastighedsovertrædelser i 40 km/t-zone på Nørrevold i Varde.