Spring til hovedindhold

Forslag

Rumænsk mand idømt fængsel og udvisning for forsøg på indbrud

Der er tale om den fjerde dom i sagen, der vedrører forsøg på indbrud i Syd- og Sønderjylland i oktober 2018.

En 40-årig mand, rumænsk statsborger, blev tirsdag ved Retten i Esbjerg idømt et års ubetinget fængsel samt udvisning med et indrejseforbud i seks år for to forsøg på grove indbrud i forretninger i Syd- og Sønderjylland.

 

To forsøg

De to forsøg fandt sted den 10. og 11. oktober 2018 i henholdsvis Toftlund og Agerbæk, hvor den 40-årige mand sammen med tre medgerningsmænd var brudt ind i bygningerne via taget.
I begge tilfælde mislykkedes forsøget dog, da tyvene blev opdaget af henholdsvis en vareleverance og af politiet og flygtede fra stedet.

Den 40-årige mand blev anholdt i Rumænien i januar 2019 på baggrund af en international arrestordre og blev udleveret til Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi den 7. oktober.

 

Den 40-årige har erkendt begge forhold.

 

Der er tale om den fjerde dom i sagen. En person blev dømt i november 2018, mens to personer blev dømt i juli 2019. For alle tre dommes vedkommende var der tale om et års ubetinget fængsel samt udvisning med et indrejseforbud på seks år.

 

Blandt de tre øvrige gerningsmænd blev en person anholdt på fersk gerning i forbindelse med indbrudsforsøget den 11. oktober og dømt ved Retten i Esbjerg, mens de to resterende blev anholdt i udlandet, udleveret og efterfølgende dømt i Esbjerg.

 

Hjemtagelsessag

Der har været tale om såkaldte hjemtagelsessager.

Hjemtagelsessager er sager, hvor der typisk er tale om indbrud, tyverier eller hæleri begået i Danmark, og hvor den mistænkte anholdes i udlandet. I disse sager varetager Udlændingekontrolafdeling Vest på vegne af dansk politi hjemtagelsen af den mistænkte med henblik på strafforfølgning i Danmark.

Udlændingekontrolafdeling Vest varetager også den videre efterforskning i sagen, lige som Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi udarbejder anklageskrift i sagen. 

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.

Pressekontakt

Helle Lundberg

E-mail: hml002@politi.dk
Telefon: 5642 2504

Mads Dollerup-Scheibel
E-mail: mdo006@politi.dk
Telefon: 5642 2504

Flere nyheder

17. februar 2020

Syd- og Sønderjyllands Politi

Område i Sønderborg evakueret på grund af svajende skorsten

Det er endnu uklart, hvornår borgerne kan vende tilbage til området.

14. februar 2020

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ny anholdelse i sag om voldtægt i Aabenraa

En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for voldtægt af en 17-årig pige den 10. december. Den 19-årige blev anholdt i Tyskland og efterfølgende udleveret til Syd- og Sønderjyllands Politi. Yderligere tre er varetægtsfængslet.

14. februar 2020

Syd- og Sønderjyllands Politi

49-årig rumæner idømt fængsel og udvisning for tricktyveri, databedrageri og tyveri

Den 49-årige blev dømt for i alt 15 forhold begået i 11 byer i forskellige dele af Jylland. Udbyttet har været i runde tal 100.000 kroner.

Afvis cookies