Spring til hovedindhold

Forslag

Syd- og Sønderjyllands Politi

Nyhed

12. august 2022 06:59

Flere borgere i Syd- og Sønderjylland er trygge og har tillid til politiet

En ny undersøgelse af danskernes tryghed i deres nabolag og hvor stor tillid borgerne har til politiet viser, at syd- og sønderjyderne både føler sig mere trygge og nærer større tillid til politiet, end danskerne gør som gennemsnit.

Flere borgere i Syd- og Sønderjylland føler sig i høj grad trygge, hvor de bor og flere har stor tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det viser en ny undersøgelse, som Justitsministeriet offentliggør i dag.

Når det handler om tryghed, svarer 89,7 procent af borgerne i Syd- og Sønderjylland, at de føler sig trygge i deres nabolag. På landsplan er tallet 88,1 procent. Faktisk er borgernes tryghedsfølelse her i området blevet større de seneste år. Da undersøgelsen senest blev gennemført i 2019, svarede 85,6 procent af syd- og sønderjyderne, at de følte sig trygge i deres nabolag. Dengang var tallet på niveau med landsgennemsnittet, men trygheden er siden da øget mere her i området end i landet som helhed, så syd- og sønderjyderne i dag føler sig mere trygge end danskerne som gennemsnit.

”Vi har stort fokus på borgernes tryghed. I dagligdagen prioriterer vi højt at komme hurtigt frem til borgerne, når de har brug for hjælp, ligesom vi lægger stor vægt på at være i dialog med borgerne i hverdagen. Derudover gennemfører vi løbende en række tiltag for både at forebygge utryghed og genskabe tryghed. Det kan for eksempel være ved besøg af vores mobile politistation ved akutte hændelser, der skaber utryghed i et område, men det kan også være en længerevarende, intens indsats som vi eksempelvis gennemførte i Aabenraa sidste vinter, hvor afbrænding af fyrværkeri og streetrace i midtbyen skabte en del utryghed i byen,” siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Mest trygge på Fanø
Andelen af trygge borgere er steget væsentligt i Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner. Mest trygge er borgerne på Fanø med 95,2 procent, i Haderslev Kommune (92,7 procent) og i Varde Kommune (91,8 procent).

”Vi ser det fortsat som vores helt centrale opgave at sikre borgernes tryghed. Vi vil derfor også i fremtiden have stort fokus på at være i dialog med borgerne og sikre, at borgerne oplever at få hurtig hjælp. Derudover samarbejder vi med de relevante kommuner om mere langsigtede indsatser for at øge trygheden i de områder, hvor der er behov for det”, siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Følelsen af tryghed er mindst i boligområderne på Stengårdsvej og i Hedelundgårdparken i Esbjerg, hvor 74 og 63,3 procent af borgerne føler sig trygge. Siden den seneste undersøgelse i 2019 er trygheden faldet i Hedelundgårdparken i Esbjerg fra 70,7 procent i 2019 til 63,3 procent i den nye undersøgelse. Derimod er der flere borgere på Stengårdsvej, der føler sig trygge nu end ved den seneste undersøgelse. I 2019 følte 64,4 procent af beboerne på Stengårdsvej sig trygge, mens andelen i den nye undersøgelse nu er steget til 74 procent. 

 ”Vi har øget vores indsats og tilstedeværelse i de to boligområder gennem en styrkelse af nærpolitistationen på Stengårdsvej i september 2021. Derudover har vi et tæt samarbejde med andre parter, blandt andet Esbjerg Kommune. Vores hensigt er, at vi gennem den styrkede indsats fremadrettet øger trygheden på både Stengårdsvej og i det nærliggende boligområde Hedelundgårdparken”, siger Frits Kjeldsen.
 
Større tillid til politiet

Justitsministeriets undersøgelse viser også, hvor stor en del af danskerne, der har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de får brug for det. Den tillid har 86,4 procent af borgerne i Syd- og Sønderjylland. Det betyder, at tilliden til politiet i Syd- og Sønderjylland er større end tilliden i landet som helhed. På landsplan er andelen 84,7 procent.

”Vi er glade for og stolte over, at borgerne viser os den tillid og vi arbejder hver dag på at sikre, at vi kan leve op til tilliden. Vi kan altid blive bedre og håber, at borgere, der måtte have en oplevelse af ikke at få den hjælp de har brug for, vil henvende sig til os”, siger Frits Kjeldsen.

Den største tillid til politiet findes hos borgerne i Varde Kommune og på Fanø, mens den er mindst i Aabenraa Kommune og i Hedelundgårdparken i Esbjerg. I boligområdet på Stengårdsvej i Esbjerg er tilliden til politiet på niveau med tilliden generelt i politikredsen.

”Vi vil nu gå i dybden med tallene i den nye undersøgelse og overveje, hvilken indsats de giver anledning til fremover”, siger politidirektøren.

Størst stigning
Tilliden til Syd- og Sønderjyllands Politi er steget meget i Varde Kommune - fra 83,7 til 90,4 procent - og i Tønder Kommune, hvor andelen af borgere, der har tillid til, at de får den nødvendige hjælp fra politiet, er steget fra 76,4 procent i 2019 til 85,4 i 2021.

”Vi er tilfredse med, at tilliden til os er vokset markant i Tønder Kommune, da vi har haft fokus på området siden den seneste undersøgelse. Blandt andet har vi fornylig oprettet en nærpolitistation i Toftlund og en politiekspedition i Skærbæk, som vi håber fortsat vil være med til at øge både tilliden til os og trygheden generelt i området,” siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Baggrund
Justitsministeriet har i 2021 fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse om tryghed og tillid til politiet blandt borgerne i Danmark. Undersøgelsen er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019.

Spørgeskemaundersøgelsen, der er besvaret af 27.510 personer, er baseret på de samme spørgsmål, som blev stillet i undersøgelserne i 2013-2019 om borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag og deres tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Undersøgelsen er derudover udvidet med en række spørgsmål vedrørende typer af steder og adfærd, som de adspurgte kan føle sig utrygge ved.

Læs Tryghedsundersøgelse for 2021 her: http://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/ny-undersoegelse-trygheden-stiger-i-danmark/

Læs Tryghedsundersøgelse for 2019 her: http://politi.dk/statistik/tryghed


Pressekontakt

Kommunikationsenheden

E-mail: sjyl-kommunikation@politi.dk 

Telefon: 2052 6460 (ikke sms)

5. december 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Forældre til 15-årig har anmeldt vold på skole

Episoden er sket den 29. november omkring klokken 13.

5. december 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ung kvinde sigtet efter påkørsel af 51-årig mand

Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt føreren af den bil, der fredag påkørte en 51-årig mand i Haderslev ​

5. december 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Mand sigtet for trusler på livet

Mand anholdt efter trusler foran Brugsen i Ølgod tirsdag morgen