Spring til hovedindhold

Forslag

Modtagefacilitet i Bov er kommet godt i gang

Syd- og Sønderjyllands Politi har siden lørdag modtaget og registreret fordrevne ukrainere i nye modtagefaciliteter i Bov

bov udefra drone

Syd- og Sønderjyllands Politi har siden lørdag modtaget og registreret fordrevne ukrainere i disse modtagefaciliteter i Bov (Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi)

 

Siden lørdag har Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget og registreret fordrevne ukrainere i de modtagefaciliteter, der i sidste uge blev indrettet i en tidligere rådhusbygning i Bov.

”Arbejdet med modtagelse og registrering forløber godt. Der har i perioder været ventetid i modtagefaciliteten, men langt de fleste kommer hurtigt videre”, siger politiinspektør Brian Fussing, leder af Udlændingekontrol Vest UKA ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ukrainere med biometriske pas kan uden videre rejse ind i landet og opholde sig i Danmark op til 90 dage, mens ukrainske statsborgere uden biometriske pas kan få nødvisum udstedt i modtagefaciliteten. De fordrevene ukrainere, der ønsker at søge asyl, bliver registreret i modtagefaciliteten, hvorefter de sendes videre og udlændingemyndighederne overtager sagsbehandlingen.

 

”Vi har en humanitær indsats og nogle lovkrav, som vi skal have til at smelte sammen, så de fordrevne ukrainere får en human, effektiv og tryghedsskabende behandling, og vi samtidig registrerer og sagsbehandler efter gældende lovgivning. Vi skal også fremover balancere mellem de to hensyn og vores oplevelse er, at det generelt er gået godt”, siger politiinspektør Brian Fussing.

Ved grænsen gennemføres den midlertidige stikprøvevise grænsekontrol som normalt.

 

Statistik:

http://https//us.dk/tal-og-statistik/tal-vedr-ukraine/

 

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland.
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland.
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet.
UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet.
Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.

 

 

Pressekontakt

Anette Johnsen

E-mail ajo053@politi.dk

Telefon 2052 6460

 

Mads Dollerup-Scheibel
E-mail: mdo006@politi.dk
Telefon: 2052 6460

26. september 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Politiet har modtaget anmeldelse af IT-kriminalitet

Politiet opfordrer ramte borgere til at sikre sig mod misbrug af oplysninger

25. september 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Naboer inviteret til møde med politi og kommune

Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder på fortsat at sikre tryghed på Brolæggervej, samt sammen med Esbjerg Kommune at skabe grundlag for et nyt samlingsstedsforbud

25. september 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Politiet tager kontakt med uddannelsessteder i sag om IT-kriminalitet

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer virksomheder, institutioner og private til at anmelde denne type sager, så de kan blive efterforsket