Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøgning om alkoholbevillinger og bevillingsstrategi på restaurationsområdet

Med strategien vil bevillingsmyndighederne, kommunerne og politiet arbejde for at skabe et attraktivt, ansvarligt og trygt restaurationsliv.

Ansøgning om alkoholbevilling mv.

Ansøgninger om 

  • Alkoholbevilling og fornyelse af alkoholbevilling
  • Godkendelse af bestyrer af restaurationsvirksomhed
  • Godkendelse af andre ansatte i restaurationsvirksomhed end bestyrer og dørmænd
  • Anmeldelse om ændringer i bestyrelse og direktion i bevillingshavende selskaber

skal sendes til politiet.

Ved ansøgning om alkoholbevilling og fornyelse af alkoholbevilling er det af væsentlig betydning, at restaurationsvirksomhedens forretningskoncept beskrives så nøjagtigt som muligt i den nedenstående blanket i oversigten i bunden af siden.

I Syd- og Sønderjyllands Politikreds behandles ansøgninger mv. i politikredsens Bevillings- og Tilladelsessektion.

 

Send materialet til 

Bevillings- og tilladelsessektionen
Syd- og Sønderjyllands Politi
H. P. Hanssensgade 23
6200  Aabenraa
Telefon: 114

E-mail: sjyl-bevillingtilladelser@politi.dk
Telefontid: Mandag – onsdag kl. 13.00 – 15.00. Torsdag – fredag kl. 10.00 – 12.00
Personlig henvendelse efter aftale

Materialet kan også indleveres til nærmeste områdecenter, beredskabsstation m.m.

 

Bevillingsstrategi

Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland, hvor politiet og samtlige kommuner i området er repræsenteret, vedtog i juni 2014 en bevillingsstrategi.

 

Med strategien vil bevillingsmyndighederne, kommunerne og politiet i samarbejde med det øvrige samfund arbejde for at skabe et attraktivt, ansvarligt og trygt restaurationsliv i bred forstand.

 

Ensartethed og gennemsigtighed i administrationen af området skal være med til at understøtte en balanceret udvikling af restaurations- og nattelivet i Syd- og Sønderjylland.

 

Klare mål

Strategien sætter nogle klare mål for bevillingsområdet de kommende år, ligesom den peger på de områder, der skal være særligt fokus på.

 

Målene er

  • Udvikling af restaurationsmiljøet
  • Unge i nattelivet
  • Lejlighedstilladelser
  • Samarbejde

Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjylland er en udmøntning af strategien og indeholder overordnede retningslinjer for bevillingsmyndighedernes praksis på området.