Spring til hovedindhold

Forslag

Færdsel på is

Særlige regler for færdsel på is i Syd- og Sønderjyllands Politis område.

Patruljekørsel Grønland

Foto: Patrick M. Abrahamsen

Kommuner kan efter ordensbekendtgørelsen konkret beslutte at forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre steder, hvor der er vand.

Overtrædelse af et forbud kan straffes med bøde. Det er politiet, der behandler sager om overtrædelse af forbud.

Du kan på kommunens hjemmeside se, om der aktuelt er forbud mod færdsel på isen et eller flere steder.