Spring til hovedindhold

Forslag

Gode råd når du søger om tilladelse til at afvikle offentlige arrangementer i Syd- og Sønderjylland

For at gøre processen med sagsbehandling så let som mulig har Syd- og Sønderjyllands Politi samlet vejledninger, blanketter, bilag m.m. på denne side.

Nærpoliti

Foto: Niclas Jessen

Byfester, markeder, festivaler, koncerter samt cykel- og motorløb….

I løbet af året bliver der holdt en bred vifte af større, offentlige arrangementer i Syd- og Sønderjylland.

 

Kræver tilladelse

Fælles for arrangementerne er, at arrangørerne skal have en række tilladelser på plads.
Det gælder dels tilladelse til at afvikle selve arrangementet, dels tilladelse til flere af de enkelte aktiviteter som for eksempel udskænkning af alkohol, opstilling af en hoppeborg m.m.

 

Kom godt i gang med ansøgningerne

For at gøre processen med sagsbehandling så let som mulig har Syd- og Sønderjyllands Politi samlet vejledninger, blanketter, bilag m.m. på denne side.

 

Søg i god tid

Husk at søge om tilladelser i god tid. 
Dels behandler Syd- og Sønderjyllands Politi mange ansøgninger i løbet af foråret og sommeren, dels kan der være punkter i ansøgningsmaterialet, som kræver en mere indgående dialog og sagsbehandling, inden politiet kan udstede en tilladelse.

Det gælder dels selve ansøgningen. Dels den sikkerhedsplan, som Syd- og Sønderjyllands Politi kan kræve bliver udarbejdet, hvis der er tale om større, udendørs arrangementer.

Du skal regne med, at sagsbehandlingstiden kan vare op til 4 uger – regnet fra den dag, politiet har modtaget alle nødvendige oplysninger.

 

Er  ansøgningen udfyldt korrekt?

Hvert år modtager Syd- og Sønderjyllands Politi mange ansøgninger, der ikke er udfyldt korrekt, eller hvor der mangler oplysninger. Det forsinker sagsbehandlingen.

 

Typiske fejl:

 • Der mangler en nøjagtig beskrivelse af de aktiviteter, der skal foregå ved et arrangement. Henvisning til foregående års arrangement eller en hjemmeside er ikke tilstrækkelig.
 • Der mangler dokumentation for syn og godkendelse samt forsikring af forlystelsesapparater (hoppeborge mv.). Hvis forlystelsesapparatet er lejet hos en udlejer i Syd- og Sønderjyllands Politikreds vil oplysning om udlejers navn og forlystelsens ID-nr. og navn som regel være tilstrækkelig.
 • Der mangler en detaljeret beskrivelse af ruter ved optog, cykelløb og løb. Henvisning til foregående års arrangement eller en hjemmeside er ikke tilstrækkelig.

Læs derfor materialet grundigt igennem, inden du sender ansøgningen afsted.

Hvem behandler ansøgningerne?

Ansøgningerne bliver visiteret og vurderet juridisk i Syd- og Sønderjyllands Politis Bevillings- og Tilladelsessektion, H.P. Hanssens Gade 23, 6200 Aabenraa.
Efter omstændighederne kan ansøgningen blive sendt til videre behandling i et af politikredsens områdecentre.
Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan du kontakte Bevillings- og tilladelsessektionen:
Telefon: 114
E-mail: sjyl-bevillingtilladelser@politi.dk
Telefontid: Mandag – onsdag kl. 13.00 – 15.00. Torsdag – fredag kl. 10.00 – 12.00
Personlig henvendelse til Bevillings- og Tilladelsessektionen kan udelukkende ske efter nærmere aftale.

Kommunen skal også godkende ansøgningerne

Ud over politiet er kommunen også aktør, når det gælder ansøgningerne. 
Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Vejen, Haderslev og Fanø kommuner har en fælles portal på nettet, NetForvaltning Offentligt Arrangement (NFOA), som man skal bruge i forbindelse med ansøgninger om arrangementer.

Esbjerg og Varde kommuner er ikke en del af NFOA-samarbejdet. Skal du afvikle et arrangement i disse to kommuner, skal du følge vejledningerne på kommunernes hjemmesider.

 

Du finder links til alle kommunernes hjemmesider nederst på siden.

 

Læs tilladelsen

Husk desuden altid at læse tilladelsen grundigt igennem, når du modtager den. Der kan være fastsat vilkår, som skal være opfyldt, inden tilladelsen er gyldig.

 Oversigt over offentlige arrangementer, der kræver tilladelse/anmeldelse

Du skal have politiets tilladelse til at afvikle cykelløb og motorløb, ligesom du bør underrette politiet om løb og andre aktiviteter, der afvikles på færdselslovens område.

 

I tilgift skal du have yderligere en tilladelse, hvis der skal serveres drikkevarer med mere end 2,8% alkohol ved arrangementerne. Se afsnittet om lejlighedstilladelse.

Skal der være forlystelsesapparater (fx hoppeborg) eller foregå andre underholdende aktiviteter ved begivenheden, så læs også afsnittet om offentlige forlystelser og arrangementer.

Gode råd når du søger om tilladelse

 • Ansøgning og de nødvendige oplysninger skal være modtaget hos Syd- og Sønderjyllands Politi, senest en måned inden arrangementet finder sted.
 • Husk at beskrive ruten/ruterne grundigt med oplysning om gade-/vejnavne. 
 • Henvisninger til links/hjemmesider er ikke nok. Det samme er tilfældet med henvisninger til tidligere tilladelser. I sådanne tilfælde er ansøgningen ikke korrekt udfyldt.
 • Beskriv behovet for eventuel trafikregulering under afvikling af løbet, herunder om du søger om tilladelse til at anvende trafikofficials eller racemarshals. Motionscykelløb skal afvikles i overensstemmelse med færdselslovens regler, og arrangøren kan derfor normalt ikke vente at få  assistance fra politiet, hjemmeværnet, Forsvaret, trafikofficials eller racemarshals.
 • Husk en detaljeret beskrivelse af de enkelte aktiviteter, der eventuelt skal foregå ved start- og målområder.
 • Skal der være forlystelsesapparater som fx hoppeborg, trampoliner, rodeotyr mv. kræver det en særlig tilladelse. Husk at vedlægge dokumentation for godkendelse og forsikring. Er apparatet lejet hos en udlejer i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, er det som regel tilstrækkeligt at oplyse udlejers navn og forlystelsesapparatets ID-nummer samt navn.

Sådan søger du

 • Finder arrangementet sted i Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Vejen, Haderslev eller Fanø kommuner, skal du søge via portalen NetForvaltning Offentligt Arrangement (NFOA). Du finder portalen på kommunernes hjemmesider. Se links nederst på siden.
 • Finder arrangementet sted i Varde Kommune eller i Esbjerg Kommune, skal du søge via kommunens hjemmeside. Du finder linket nederst på siden.

Bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelse om motionscykelløb for cyklister

Cirkulæreskrivelse om cykelløb på vej

Bekendtgørelse om trafikofficials og race marshals

 

Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Demonstrationer og andre optog, der afvikles under åben himmel, skal anmeldes til politiet før afholdelse.

Politiet kan efter omstændighederne give påbud om, at arrangementet skal afholdes et andet sted end det påtænkte eller fastsætte vilkår for afholdelsen. 

 

Skal der serveres alkohol ved arrangementet, kræves der tilladelse. Se afsnittet om lejlighedstilladelse.

 

Gode råd, når du anmelder en demonstration eller andet optog

Husk en nøjagtig beskrivelse af dato og tidsrum.
Husk at oplyse det forventede antal deltagere.
Husk at oplyse formålet med demonstrationen eller optoget. 
Husk at oplyse mødestedet. 
Husk at oplyse ruten med beskrivelse af gade-/vejnavne.
Husk at oplyse, hvis der for eksempel benyttes køretøjer eller medbringes faner, fakler, uddeles løbesedler m.m.

 

Sådan anmelder du demonstration eller optog til politiet

Udfyld nedenstående blanket

Anmeld demonstration eller andet optog

og mail blanketten til sjyl@politi.dk

 

Blanketten kan også indleveres til nærmeste områdecenter, beredskabsstation m.m.

Du skal søge om lejlighedstilladelse til servering af alkohol ved arrangementer og begivenheder, for eksempel byfester, ringriderfester, foredrag, teaterforestillinger m.m. Reglerne fremgår af restaurationsloven.

 

Gode råd når du søger om lejlighedstilladelse

 • Lejlighedstilladelse kan udelukkende gives til fysiske personer – det vil sige til enkeltpersoner og ikke til selskaber og foreninger m.v. Det er derfor vigtigt, at ansøgerens CPR-nummer bliver opgivet.
 • Vær opmærksom på, at du skal søge om lejlighedstilladelse, hvis der er servering ved et arrangement, der ikke i sig selv kræver tilladelse, og der ikke er alkoholbevilling på det sted, hvor arrangementet finder sted. Det kan for eksempel være ved foredrag, indendørs teaterforestillinger m.m.

Sådan søger du

 • Finder arrangementet sted i Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Vejen, Haderslev eller Fanø kommuner, skal du søge via portalen NetForvaltning Offentligt Arrangement (NFOA). Du finder portalen på kommunernes hjemmesider. Se links her på siden.
 • Finder arrangementet sted i Varde Kommune eller i Esbjerg Kommune, skal du søge via kommunens hjemmeside. Du finder linket her på siden.

Du kan også benytte denne blanket: Ansøg om lejlighedstilladelse

 

Send blanketten til 
Bevillings- og tilladelsessektionen
Syd- og Sønderjyllands Politi
H.P. Hanssens Gade 23 
6200  Aabenraa
Telefon: 114
E-mail: sjyl-bevillingtilladelser@politi.dk
Sikker mail: https://politi.dk/kontakt-politiet/sikre-mails
Telefontid: Mandag – onsdag kl. 13.00 – 15.00. Torsdag – fredag kl. 10.00 – 12.00
Personlig henvendelse efter aftale

Blanketten kan også indleveres til nærmeste områdecenter, beredskabsstation m.m.

Du skal have politiets tilladelse til at afvikle offentlige forlystelser som friluftsarrangementer (fx byfester), koncerter, traktortræk, ringridning, boksestævne, striptease m.m. samt opstilling af forlystelsesapparater som fx hoppepude/hoppeborg, rodeotyr m.m. 

 

I tilgift skal du have særlige tilladelser for at servere drikkevarer med mere end 2,8% alkohol ved disse arrangementer. Se afsnittet om lejlighedstilladelse 

Gode råd når du søger om tilladelse

 • Husk at beskrive de enkelte aktiviteter detaljeret
 • Skal der for eksempel være aktiviteter med havetraktorer eller opstilling af forlystelsesapparater som hoppeborg eller rodeotyr, kræver det en særlig tilladelse. Husk at vedlægge dokumentation for godkendelse og forsikring. Er forlystelsesapparatet lejet hos en udlejer i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, er det som regel tilstrækkeligt at oplyse udlejers navn og forlystelsesapparatets ID-nummer samt navn.
 • Skal der være et optog i forbindelse med arrangementet, så beskriv ruten grundigt med vej/gadenavne.
 • Skal der afvikles løb/cykelløb i forbindelse med arrangementet, så beskriv ruten grundigt med vej/gadenavne.
 • Henvisninger til links/hjemmesider er ikke nok. Det samme er tilfældet med henvisninger til tidligere tilladelser. I sådanne tilfælde er ansøgningen ikke korrekt udfyldt.

 

Sådan søger du

 • Finder arrangementet sted i Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Vejen, Haderslev eller Fanø kommuner, skal du søge via portalen NetForvaltning Offentligt Arrangement (NFOA). Du finder portalen på kommunernes hjemmesider. Se links her på siden.
 • Finder arrangementet sted i Varde Kommune eller i Esbjerg Kommune, skal du søge via kommunens hjemmeside. Du finder linket nederst på siden.

 

Bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser
Vær opmærksom på at bekendtgørelsen på Retsinformation er ændret flere gange siden udstedelsen.

Få det fulde overblik ved at klikke på "Senere ændringer til forskriften"

 

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer

Er du/I udlejer, forening, institution el.lign. som ejer forlystelsesapparat, der udlejes til offentlige arrangementer eller opstilles et permanent sted i politikredsen, skal du søge om godkendelse og ibrugtagningstilladelse til drift af forlystelsesapparatet, før forlystelsen må tages i brug. 

 

Du finder blanketten Ansøgning om godkendelse og ibrugtagningstilladelse til drift af forlystelsesapparater her

 

Bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Vær opmærksom på, at bekendtgørelsen på Retsinformation er ændret flere gange siden udstedelsen.
Få det fulde overblik ved at klikke på "Senere ændringer til forskriften"

Du skal have politiets tilladelse til at opstille et omrejsende tivoli og lignende offentlige forlystelser. 

Politiet skal bl.a. godkende den plads, hvor du ønsker at anbringe forlystelserne. I den forbindelse kigger vi bl.a. på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold.

Den normalt godkendte åbningstid for en forlystelse er kl. 10.00 til kl. 24.00. Politiet kan dog ændre åbningstiderne, fx ved meget støjende forlystelser.

 

Gode råd når du søger om tilladelse til at opstille et omrejsende tivoli:

 • Husk en nøjagtig beskrivelse af de aktiviteter, der skal foregå ved arrangementet. Det er ikke nok at henvise til hjemmesider eller tidligere års arrangementer.
 • Husk dokumentation for syn og godkendelse samt forsikring af forlystelsesapparater.

Sådan søger du

 • Finder arrangementet sted i Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Vejen, Haderslev eller Fanø kommuner, skal du søge via portalen NetForvaltning Offentligt Arrangement (NFOA). Du finder portalen på kommunernes hjemmesider. Se links her på siden.
 • Finder arrangementet sted i Varde Kommune eller i Esbjerg Kommune, skal du søge via kommunens hjemmeside. Du finder linket nederst på siden.

Du skal have politiets tilladelse, hvis du skal køre med tivolitog på færdselslovens område.

Et tivolitog er et vogntog, der alene kan benyttes til personbefordring. Det kendes fra forlystelsesparker, og der er ind- og udstigning på hver sæderække.

 

Gode råd når du søger om tilladelse

 • Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for, at
  1. Såvel det trækkende køretøj som påhængsvogne er synet og godkendt sammen af en synsvirksomhed inden for det sidste år.
  2. Der for vogntoget er tegnet en ansvarsforsikring i overensstemmelse med bestemmelserne i færdselslovens § 105, stk. 1 og 2 (motorkøretøjsforsikring).
 • Ansøgning og de nødvendige oplysninger skal være modtaget hos Syd- og Sønderjyllands Politi i god tid, inden kørslen skal finde sted.
 • Husk at beskrive ruten/ruterne grundigt med oplysning om gade-/vejnavne. 
 • Henvisninger til links/hjemmesider er ikke nok. Det samme er tilfældet med henvisninger til tidligere tilladelser. I sådanne tilfælde er ansøgningen ikke korrekt udfyldt.

 

Sådan søger du

 • Skal kørslen finde sted i Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Vejen, Haderslev eller Fanø kommuner, skal du søge via portalen NetForvaltning Offentligt Arrangement (NFOA). Du finder portalen på kommunernes hjemmesider. Se links her på siden.
 • Skal kørslen finde sted i Varde Kommune eller i Esbjerg Kommune, skal du søge via kommunens hjemmeside. Du finder linket nederst på siden.

 

Bekendtgørelser og vejledninger                             

Link til bekendtgørelsen om tivolitog (Retsinformation)