Spring til hovedindhold

Forslag

Ophæver visitationszone i Esbjerg

Politiet har truffet beslutningen, da der ikke længere er en anspændt situation i byen mellem to lokale bandegrupperinger, ST-gruppen og KV-gruppen.

Visitationszone Esbjerg 17. november - 17. december 2018

Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Syd- og Sønderjyllands Politi ophæver den eksisterende visitationszone i Esbjerg med virkning fra mandag den 17. december klokken 18.00.

Politiet har truffet beslutningen, da der ikke længere er en anspændt situation i byen mellem to lokale bandegrupperinger, ST-gruppen og KV-gruppen.

 

Visitationszonen blev oprettet den 17. august i medfør af politilovens paragraf seks. I zonen kan politiet foretage stikprøvevise visitationer af personer, genstande og køretøjer. Og formålet har været at skabe tryghed for borgerne i området ved så vidt muligt at sikre, at personer ikke bar eller besad våben.

 

- Visitationszonen er et af de redskaber, vi har, i forhold til at skabe tryghed for borgerne. Og zonen har helt klart haft en effekt. Dertil kommer det generelle tryk, vi har haft mod grupperingerne i forhold til efterforskning og patruljering. Og den indsats fortsætter, også selvom der ikke længere er en visitationszone, fremhæver politiinspektør Jens Langdal fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

738 visitationer 

I perioden har politiet gennemført i alt 738 visitationer
Visitationerne har resulteret i følgende:

 • 1 sag vedrørende fornærmelig tiltale mod politimand
 • 20 færdselssager (1 x § 53, 9 x §54, 4 x kørsel uden førerret, 1 x kørekort ej medbragt, 2 x ikke opfyldt oplysningspligt, 1 x mangler ved køretøj, 2 x kørsel i  frakendelsestiden)
 • 1 konfiskation jf. straffelovens § 77A (skudsikker vest)
 • 77 sager om lov om euforiserende stoffer
 • 19 våbenlovssager
 • 8 knivlovssager
 • 1 sag vedrørende brud på ordensbekendtgørelsen
 • 1 sag om lov om forbud mod visse dopingmidler

34 års fængsel

Status pr. 17. december i forhold til antallet af fængslede.

 • 26 bandemedlemmer er fængslede
 • 15 dømte medlemmer og relaterede har fået straffe på indtil videre 34 års fængsel. Flere domme anket
 • 1 person udvist for bestandig
 • 2 personer udvist betinget
 • 5 personer idømt opholdsforbud efter straffelovens paragraf 79a – henholdsvis 3 x 1 år, 1 x 4 år og 1 x 6 år