Spring til hovedindhold

Forslag

Udsat bohave

Regler for udsat bohave i Syd- og Sønderjyllands Politis område.

Tastatur

Foto: Kim Matthäi Leland

Når fogeden udsætter dig fra din lejebolig, vil det indbo, som du ikke har fjernet forud for udsættelsen, blive destrueret eller afhentet og opbevaret af Syd- og Sønderjyllands Politi i en afgrænset periode.

 

Politiets afgørelse

Det er politiet, der beslutter, hvad der skal ske med dit indbo. 
Hvis indboet skønnes at have en sådan værdi, at det på auktion kan dække udgifter til transport og opbevaring, vil det blive taget med. Det vil herefter blive solgt på auktion. Du vil få et eventuelt overskud, når politiets udgifter er dækket. 

Indtil indboet er solgt, kan du få det udleveret, hvis du betaler udgifterne til transport og opbevaring. 

Hvis indboet ikke skønnes at have en sådan værdi, at det på auktion kan dække udgifterne til transport og opbevaring, vil det blive bortskaffet som værdiløst. 

Vurderingen er økonomisk og tager ikke hensyn til, at effekterne kan have stor affektions- eller brugsværdi for dig.