Spring til hovedindhold

Forslag

Sydøstjyllands Politi

Nyhed

2. november 2020 09:03

Mere end 70 køretøjer standset i tungvognskontrol

Den 21. oktober 2020 i tidsrummet mellem kl. 09.00 og kl.16.00 blev mere end 70 tunge køretøjer, der kørte i sydgående retning på E45 ved Ustrup V, vinket ind til kontrol på rastepladsen.

Kontrol af lastbil

Foto: Thomas Tolstrup

Der var fokus på alle overtrædelser relateret til tungvognsområdet, da Tungvognscenter Syd i samarbejde med Miljøkontrollen og Toldstyrelsen gennemførte tungvognskontrollen. Kontrollen afdækkede i løbet af dagen flere forskellige overtrædelser som fx overbelægning på en grisetransport, manglende dokumenter, manglende udsyn gennem frontruden, overtrædelser af køre-hviletidsreglerne og forskellige fejl og mangler.

Et af de køretøjer, der blev vinket ind, var en udenlandsk lastbil, som efterfølgende måtte forlade rastepladsen med en betydelig bøde. Her fandt personale fra Tungvognscenter Syd 15 tilfælde af kørsel på anden mands førerkort samt 5 overtrædelser af køre-hviletidsreglerne.

Alt i alt gav det en bøde på 28.500 til chaufføren og på 197.000 kr. til virksomheden. Alt i alt gav det en bøde på 28.500 til chaufføren og på 197.000 kr. til virksomheden. Derudover skal spørgsmål om frakendelse og indrejseforbud nu indbringes for Retten i forhold til chaufføren.  

 

Anmeldelsespligtigt affald og ulovlig omgang med hittegods

Blandt de køretøjer, der blev kontrolleret, var også en polsk lastbil. Ved undersøgelsen af lastbilens gods, der ifølge papirerne burde være sorteret elektronikaffald, kunne medarbejderne ved Tungvognscenter Syd og fra Miljøstyrelsen konstatere, at der blandt andet var printplader, batterier og lignende farligt affald iblandt, som burde være sorteret fra. Der var altså tale om anmeldelsespligtigt affald, hvortil chaufføren ikke havde den nødvendige dokumentation.

Efter kontrollen kørte chaufføren affaldet retur til afsender, hvor personale fra kommunen klassificerede affaldet. Kommunen var enig i Miljøstyrelsens afgørelse og virksomheden fik derfor en startbøde på 20.000 kr. og herefter 3000 kr. pr. påbegyndt ton affald. Lastbilen kørte med i alt 22 tons affald.

Ud over elektronikaffaldet transporterede den ukrainske chauffør også en cykel, som var fastspændt mellem lastbil og sættevogn. I første omgang forklarede chaufføren, at han havde medbragt cyklen fra sit hjemland med henblik på daglig motion, men på cyklen var der klistermærker med danske flag og en etiket fra en dansk cykelforhandler. Efter en kort afhøring fortalte chaufføren, at han havde fundet cyklen ulåst i et buskads. Han erkendte ulovlig omgang med hittegods og betalte på stedet 2000 kr. i bøde og cyklen blev beslaglagt.

 

 

 

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Pressekontakt

I åbningstiden

Mandag-onsdag kl. 07.00-15.00

Torsdag kl. 07.00-14.00

Fredag kl. 07.00-13.00

E-mail: sojyl-Kommunikation-og-Udvikling@politi.dk

Telefon: 4041 5249

Uden for åbningstiden

E-mail: sojyl@politi.dk
Tlf.: 114

19. januar 2022

Sydøstjyllands Politi

Ingen forbrydelse bag dødsfald i Horsens

Natten til i går, tirsdag den 18. januar 2022 omkring kl. 03.45 modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om, at en kvinde var blevet fundet død på sin bopæl i en lejlighed i Horsens. Der er tale om en 50-årig kvinde fra Horsens.

18. januar 2022

Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi undersøger mistænkeligt forhold i Horsens

Natten til i dag tirsdag den 18. januar 2022 modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om, at en 50-årig kvinde fra Horsens var fundet død på sin bopæl.

14. januar 2022

Sydøstjyllands Politi

22-årig mand dømt for tricktyveri og databedrageri af ældre kvinder

En 22-årig mand fra Østjylland blev onsdag den 12. januar 2022 ved retten i Kolding idømt en fængselsstraf på 1 år og 3 måneder for tricktyveri og databedrageri begået mod flere ældre kvinder i Kolding.