Spring til hovedindhold

Forslag

Sydøstjyllands Politi

Nyhed

9. januar 2023 14:13

Resultat af årets fyrværkerikontrol


Tungvognscenter Syd ved Sydøstjyllands Politi standsede under dette års målrettede fyrværkerikontroller 93 fyrværkeritransporter og skrev 65 sigtelser.

Sydøstjylland Politis logo

For at sikre at fyrværkeri behandles, som det skal, når det transporteres, foretager politiet hvert år fyrværkerikontroller af de køretøjer, som transporterer det. Og ikke alle transporter levede i år op til de foreskrevne regler på området.

I alt standsede Tungvognscenter Syd 82 lastbiler og 11 varebiler, og heraf blev der fundet 11 fejl under kontrollerne af varebilerne og 54 fejl under kontrollerne af lastbilerne. 

Flere af dette års sigtelser omhandlede emballager, der enten ikke var lukket korrekt, var beskadiget eller havde fejl ved sikringen af lasten, og nogle transporter blev også registreret for flere fejl. Under kontrollen af to af køretøjerne blev der fx fundet flere fejl, der førte til forskellige sigtelser: 

En finsk lastbil: 

Ingen sikkerhedsrådgiver
Sikkerhedsanvisninger ikke up to date
Ildslukkere ikke monteret
Ingen låg/afdækning af akkumulator

En dansk varebil:

Ingen uddannelse
Ingen lastsikring
Intet transportdokument
Åbne emballager
Halvfyldte emballager

Det samlede antal forseelser dækker generelt over: 
Ildslukker ej godkendt
Ildslukkere ej monteret     
Ildslukker(e) mangler          
Skriftlige anvisninger ej korrekte 
Skriftlige anvisninger ej medbragt
Manglende sikkerhedsrådgiver 
Akkumulatorer, manglende afdækning/låg
Lastsikring
Manglende transportdokument 
Manglende uddannelse i transport af farligt gods 
Emballager ej lukket korrekt 
Emballager beskadiget
Fyrværkeri transporteret uden godkendt emballage
Emballager ej fyldt korrekt

Alle sager afgøres med bøder.

Under kontrollerne blev der også skrevet 7 øvrige sigtelser for fx brug af håndholdt mobil, modulvogntog udenfor godkendt rutenet og manglende fællesskabstilladelse.

Øvrige sager:
To salgssteder i henholdsvis Gråsten og Faaborg kan herudover også forvente bøder for fejl på salgsstedet. I Faaborg blev der konstateret manglende opsyn og aflåsning ved et stort salgssted, og der var derfor fri adgang til fire containere med fyrværkeri. I Gråsten konstaterede vi, at et salgssted helt åbenlyst havde taget for meget fyrværkeri hjem, idet de ikke kunne opbevare det lovligt i den dertil indrettede container. Fyrværkeriet stod på nogle paller på jorden under åben himmel. En nærmere gennemgang sammen med brandinspektøren viste, at der generelt var overfyldt med fyrværkeri og at brandsikkerheden ikke var tilstrækkeligt tilgodeset. Salgsstedet blev derfor lukket ned, indtil der dagen efter var ryddet op og styr på forholdene. 

Kontrollerne blev gennemført i de tre politikredse, som Tungvognscenter Syd dækker – Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi, og de blev foretaget i perioden fra den 13. december 2022 til den 5. januar 2023.

 

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Fyrværkeri 1

Pressekontakt

I åbningstiden

Mandag-onsdag kl. 07.00-15.00

Torsdag kl. 07.00-14.00

Fredag kl. 07.00-13.00

E-mail: sojyl-Kommunikation-og-Udvikling@politi.dk

Telefon: 4041 5249

Uden for åbningstiden

E-mail: sojyl@politi.dk
Tlf.: 114

Flere nyheder

24. marts 2023

Sydøstjyllands Politi

Dyrt ikke at indsende oplysninger til Færdselsstyrelsen

Et biogasanlæg fra det sydlige Vestjylland blev i dag ved retten i Esbjerg idømt en bøde på 360.000 kr. for at have undladt på Færdselsstyrelsens forlangende at indsende data fra tre bilers takografer for kontrolperioden januar 2021.

21. marts 2023

Sydøstjyllands Politi

Tungvognskontroller resulterede i flere sigtelser

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd foretog i samarbejde med Tungvognscenter Øst kontrol af en række tunge køretøjer over fire dage fra den 13. til 16. marts 2023.

18. marts 2023

Sydøstjyllands Politi

Missing People søger ved skole i Vejle

I dag foretager Missing People en søgning efter 17-årige Farhad fra Vejle, denne gang i området omkring Grejsdalens Skole, og i den forbindelse gentager Sydøstjyllands Politi efter aftale med Farhads familie efterlysningen af ham.

Forslag