Spring til hovedindhold

Forslag

Sydøstjyllands Politi

Nyhed

5. september 2022 08:33

Sydøstjyllands Politi er talstærkt tilstede på transportvirksomheds adresser i Kolding

Allerede tidligt i morges indledte et talstærkt Tungvognscenter Syd en stor planlagt kontrol – og efterforskningsindsats med undersøgelser på transportfirmaets adresser i Kolding området.

politibil tæt på

Efterforskningen og kontrollen sker på baggrund af bl.a. en anmeldelse af firmaet og med afsæt i Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syds igangværende efterforskning. Retten i Kolding har på baggrund af de foreløbige oplysninger afsagt en ransagningskendelse, der giver politiet adgang til adresserne m.v.

Det forventes, at politiet vil arbejde på stedet det meste af i dag. Formålet med kontrollen og indsatsen er, at afdække eventuelle overtrædelser af lovgivningen, især lovgivning, der er særligt relevant for transportvirksomheder som fx regler om kørehviletid, cabotageregler m.v. Der vil i den forbindelse indledningsvist bl.a. blive indsamlet muligt bevismateriale i form af dokumentation, blive foretaget registrering og afhøring af vidner m.v.

Da der er tale om en omfattende indsats og kontrol, som forventes at medføre længere tids opfølgende efterforskning, og da der er tale om en strafferetlig efterforskning, vil der ikke blive delt oplysninger med offentligheden om aktionens resultater, fund, eventuelle sigtelser eller videre efterforskning m.v.

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt 
cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi
 


Pressekontakt

I åbningstiden

Mandag-onsdag kl. 07.00-15.00

Torsdag kl. 07.00-14.00

Fredag kl. 07.00-13.00

E-mail: sojyl-Kommunikation-og-Udvikling@politi.dk

Telefon: 4041 5249

Uden for åbningstiden

E-mail: sojyl@politi.dk
Tlf.: 114

Flere nyheder

5. december 2022

Sydøstjyllands Politi

Indbrud i varebiler: Gør det svært for tyven

Sydøstjyllands Politi har den seneste tid modtaget flere anmeldelser om indbrud i varebiler, og mere specifikt i håndværkerbiler. For at forebygge denne type indbrud har Sydøstjyllands Politi samlet en række råd, der skal gøre det svære for tyvene at bryde ind i varebilen og efterfølgende at få afsat tyvekosterne.

2. december 2022

Sydøstjyllands Politi

47-årig mand fremstilles i grundlovsforhør for indbrud

I dag kl. 13.00 fremstiller Sydøstjyllands Politi ved Retten i Kolding en 47-årig hollandsk statsborger for indbrud.

24. november 2022

Sydøstjyllands Politi

Hærværkssag mod Tørring Skole opklaret

I går onsdag den 23. november indrømmede tre drenge på henholdsvis 8, 10 og 11 år under afhøring ved Nærpolitiet i Hedensted, at det var dem, der ad tre gange hen over den foregående weekend havde lavet omfattende hærværk på Tørring Skole.

Forslag