Spring til hovedindhold

Forslag

Sejlads

Særlige regler for sejlads i Sydøstjyllands Politis område.

Når du fører et fartøj på vandet i Danmark, er du skibsfører. Det gælder, uanset om du fører en større motorbåd, jetski, en sejlbåd for sejl eller motor, en lille jolle, en kajak eller fx et paddleboard eller dyrker kitesurfing (brætsejlads). Det gælder også ved fritidssejlads, og uanset om det er certifikatkrævende fartøj eller ikke og uanset, om du går for motor eller sejl.

 

Som skibsfører er du underlagt en hel række regler for sejlads og sikkerhed med det ansvar, som det medfører. Disse regler omfatter bl.a. krav om udkig, hastighed, vigeregler, sikkerhedsforhold som fx redningsveste, skibslys, regler for ansvarsforsikring, lovpligtige certifikater og promillegrænser.

 

Særlige regler for sejlads i Sydøstjyllands Politis område
Sydøstjyllands Politi har som supplement til gældende regler, havnereglementer m.v. om sejlads udstedt et sejladsreglement for kyststrækningen i Sydøstjyllands politikreds. Sejladsreglementet er udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen § 14, stk. 3, hvorefter der kan fastsættes regler med henblik på at forebygge hindringer eller ulemper for anden sejlads eller for badning. Sejladsreglementet gælder som udgangspunkt for sejlads med motorbåde og for brætsejlads.

 

Sejladsreglement Sydøstjyllands Politikreds

Når du færdes på vandet, skal du selv orientere dig om lokale regler i den lokale politikreds. Når du fx sejler i Lillebælt, skal du som sejler derfor orientere dig både her hos Sydøstjyllands Politi og hos Fyns Politi. De forskellige politikredses sejladsreglementer kan afvige fra hinanden.

 
Når du sejler i Sydøstjyllands politikreds skal du være særligt opmærksom på særlige regler og restriktioner, når du er tættere på land end 300 meter. Du skal også være særlig opmærksom på forbuddet mod sejlads inden for 300 meter fra Østerstrand i Fredericia.

Sydøstjyllands Politi kan i øvrigt henvise til relevante regler om sejlads m.v., herunder vandscooterbekendtgørelsen, som fx kan findes på retsinformation.dk. Sydøstjyllands Politi kan desuden henvise til visse kort f.eks. på miljøstyrelsens hjemmeside i forhold til Natura 2000-områder. Herudover henvises der til soefartsstyrelsen.dk. I forhold til sejlads på Gudenåen findes der information på sejladspaagudenaaen.dk. Visse kommuner tilbyder desuden kortmateriale på deres hjemmesider. Bemærk, at Sydøstjyllands Politi er omgivet af flere naturfredningszoner, hvorfor mulighederne for sejlads med bl.a. jetski er begrænsede.

 

Spørgsmål og henvendelser om sejlads kan rettes til Sydøstjyllands Politi på mailadressen Sojyl-MarSikPol@politi.dk. Akutte henvendelser skal dog som altid rettes til enten 1-1-4 eller 1-1-2.