Spring til hovedindhold

Forslag

Risikovirksomheder

Her kan du læse om risikovirksomheder i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds. En risikovirksomhed er en virksomhed, som anvender eller opbevarer farlige stoffer over en vis mængde.

Risikovirksomheder i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds:

 

I Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds findes der en række risikovirksomheder. Virksomhederne opdeles i to kategorier: Kolonne 2-virksomheder og kolonne 3-virksomheder. 

 

Inddelingen i, hvornår en virksomhed kan kategoriseres som kolonne 2 eller kolonne 3, afhænger af mængden af farlige stoffer, som opbevares på virksomheden. Kolonne 3-virksomheder opbevarer således en større mængde stoffer end en kolonne 2-virksomhed.

 

Kolonne 3-virksomheder:

 

Kontrol med risikovirksomheder

Kontrol med risikovirksomhederne er fastlagt i direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og gennemført i risikobekendtgørelsen