Spring til hovedindhold

Forslag

Tvangsruter og aflæsning

Transport af farligt gods skal ske ad bestemte ruter.

Politidirektøren i en politikreds kan bestemme, at transport af visse typer af farligt gods skal ske ad bestemte ruter, i tættere bebygget område, eller forbyde kørsel med samme i nærmere angivne zoner eller strækninger i og uden for tættere bebygget område.

 

Du må kun fravige lokalt fastsatte tvangsruter for farligt gods og køre i forbudszoner eller ad forbudsstrækninger, hvis du inden kørslen har fået dispensation af politiet. Find link til at søge om dispensation nederst på siden.