Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld tyveri af køretøj

Anmeld det til politiet, hvis dit køretøj, fx bil, lastbil, motorcykel, trailer eller campingvogn, er blevet stjålet.

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Ring 114, hvis gerningsmanden ikke er til stede, men du ønsker at efterlyse køretøjet med det samme. Du kan også henvende dig personligt på en politistation. Hvis du har været udsat for tyveri i udlandet, skal du anmelde det til politiet i det pågældende land.

Du bedes have følgende oplysninger klar

Det er muligt at benytte både personligt MitID og MitID medarbejdersignatur, hvis det stjålne køretøj er ejet af en virksomhed.

 

Hvis du anmelder på vegne af en anden, skal du oplyse navn og CPR-nummer på den person, der har fået stjålet køretøjet.

Nummerplade på køretøjet, der er stjålet. Angivelse af nummerplade/registreringsnummer er en forudsætning for at anmelde tyveriet. Registreringsnummeret består oftest af to bogstaver og fem tal. Fx AA 12345.

Du skal oplyse navnet på dit forsikringsselskab.
Du bedes oplyse den pris, du har betalt for køretøjet, inkl. evt. ekstra udstyr.
Oplys, hvornår du sidste har set køretøjet, og hvornår du opdagede, det var stjålet.
Oplys adresse for gerningssted. Det er muligt at søge på et vejnavn eller angive stedet på et kort. Det er ikke muligt at angive et sted, som fx Aarhus Station, KB Hallen eller Hareskov Skole.
Oplys navn eller signalement, hvis du har set gerningsmanden eller har mistanke om, hvem der har stjålet dit køretøj.
Oplys kontaktoplysninger på eventuelle vidner til tyveriet.
Når du har anmeldt

Du kan downloade din anmeldelse fra skærmen, når den er udfyldt og sendt til politiet.

Du kan udskrive en kvittering for din anmeldelse, når den er udfyldt og sendt til politiet.

Du modtager en kvittering med sagens journalnummer i din digitale postkasse på Borger.dk og i din e-Boks. Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post.

Du skal selv anmelde tyveriet til dit forsikringsselskab.

Når du har anmeldt tyveriet til politiet, kan dit forsikringsselskab selv indhente et journalnummer i forbindelse med en eventuel forsikringssag.

Det gør politiet, når du har anmeldt et tyveri af køretøj
Når du har anmeldt tyveriet, bliver dit køretøj efterlyst i politiets registre. Der kan gå nogle dage, før anmeldelsen er registreret. Normalt kommer politiet ikke ud, når du anmelder et tyveri af køretøj.
Når du har anmeldt tyveriet, modtager du en kvittering med sagens journalnummer i din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.
 
Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.
 
Bemærk, at du selv skal anmelde tyveriet til dit forsikringsselskab.
Bliver køretøjet fundet, bliver du kontaktet, så du kan få det tilbage. Har du allerede modtaget erstatning fra dit forsikringsselskab, vil forsikringsselskabet få køretøjet udleveret.
Hvis en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked. Du vil blive indkaldt til retsmødet, hvis du skal vidne eller søge om erstatning. Du kan også overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.
Hvis efterforskningen stopper, fx fordi det ikke er muligt at finde gerningsmanden, vil du få besked om det.