Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om tilladelse til fremstilling eller konstruktive ændringer

Ansøg om tilladelse til fremstilling af våben eller ammunition. Du kan også søge om konstruktive ændringer.

Vil du fremstille eller genoplade?

Der er forskel på, om du vil fremstille nye patroner eller genoplade de gamle hylstre, som du allerede ejer (og har affyret). En tilladelse til at fremstille giver dig lov til at lave nye patronhylstre samt lade dem op, hvis du opnår tilladelse. Vil du istedet genoplade gamle, brugte hylstre, skal du søge en tilladelse til genopladning
Hav følgende parat

MitID

Betalingskort

Planer/tegninger af det, som skal fremstilles eller ændres

Spørgsmål og svar

Alle borgere over 15 år i Danmark har mulighed for at få et MitID. Har du ikke allerede et, kan du derfor bestille det. Du kan bestille MitID via din bank eller på borger.dk.

 

Hvis du ikke har MitID, skal du sende de oplysninger, som vi skal bruge til at behandle din ansøgning, samt kvittering for indbetaling af afgift, som brevpost. Se kontaktoplysninger.


Du skal dog være opmærksom på, at det forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt, hvis du vælger at ansøge med brevpost. Det skyldes, at brevpost øger risikoen for fejl i ansøgningen, at vi skal bruge længere tid på manuel indtastning af dine data, og at PostNord typisk skal bruge op til fem dage på levering af almindelige breve.

 
For hver tilladelse til fremstilling, du ansøger om, koster det 1.085 kr. at indgive ansøgningen – uanset om du opnår tilladelse eller får afslag.

Ved indgivelse af ansøgningen bortfalder fortrydelsesretten, og afgiften er ikke refunderbar.

Bestemmelserne om betaling fremgår af våbenlovens § 6b, som du kan finde på retsinfo.dk. Vær opmærksom på, at afgiftssatsen efterfølgende er blevet ændret til 1.085 kr, se § 2 i Lov nr. 124 af 30.01.2021. 
 

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du give dit samtykke til, at vi må indhente oplysninger om dig i politiets registre.

Vi kan ikke give tilladelser og godkendelser m.v., hvis vores persontjek af dig viser oplysninger, der gør det betænkeligt, at du får adgang til våben.

 

Persontjek

Når du har indsendt din blanket digitalt, modtager du en kvittering via Digital Post. Hvis vi mangler yderligere oplysninger i forbindelse med din ansøgning, vil vi kontakte dig. Ellers vil du modtage afgørelsen via Digital Post.

Vi bestræber os på at behandle din ansøgning i løbet af 6-8 uger. I perioder med højsæson, ferie og helligdage kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.
 

Hvis du selv genoplader gamle, brugte hylstre med fx sortkrudt  eller røgsvagt krudt, skal du hvert år indsende din fortegnelse til os. Det samme gælder, hvis du benytter eksplosivstoffer til andre formål. Fortegnelsen skal minimum indeholde disse oplysninger:  

  • Eksplosivstoffernes type samt id-mærkning
  • Tilgang (dato)
  • Hvor eller fra hvem eksplosivstoffet er erhvervet (oplys forhandlers navn/CVR)
  • Afgang (dato og formål, fx genladning)
  • Opbevaringsadresse  
  • Hvem der er i besiddelse af eksplosivstoffet
  • Kontaktoplysninger, hvis politiet har behov for at kontakte personen
  • Det skal herudover fremgå, hvilke personer, der til enhver tid er i besiddelse af eksplosivstoffer
Vi har lavet en fortegnelse i PDF, som du er velkommen til at benytte. Du kan også føre din egen fortegnelse i din foretrukne dokumenttype, fx Excel, så længe du husker at inkludere de ovenstående oplysninger. Du skal sende fortegnelsen via Digital Post til Politiets Administrative Center – Tilladelser. 
 
Mere om

Kontakt Tilladelser

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte enheden for Tilladelser

Se kontaktoplysninger