Spring til hovedindhold

Forslag

Registrer ændringer til din våbentilladelse og våbensamling

Registrer ændringer til din våbentilladelse, fx hvis du skifter opbevaringsadresse eller får foretaget ændring af våbnets kaliber, ladesystem eller våbennummer. Du kan også indsende tilføjelser og ændringer i din våbensamling.

Det er dit ansvar, at oplysningerne på din våbentilladelse til enhver tid er korrekte. Du skal ikke registrere ændringer i forbindelse med flytning, hvis du både før og efter flytningen opbevarer våbnet hjemme hos dig selv.

Hav følgende parat
Du skal logge ind med dit MitID.

Du skal oplyse journalnummeret på den våbentilladelse, du melder ændringer til.

Oplysning om ændring

  • Du skal oplyse, hvilke ændringer du har fået foretaget på våbnet

Bøssemagererklæring

  • Du skal vedhæfte en erklæring fra bøssemageren, som dokumenterer ændringerne på våbnet - fx ændring af kaliber eller nyt serienummer

Du skal medsende en af følgende to typer lister alt efter, om din registrering angår løbende udskiftning af våben i samlingen eller årlig dokumentation af din samling:

  • Til- og afgangsliste over de våben, som der kommet til eller udgået fra din samling
  • Årlig liste over hele din samling
  • Vejnavn, husnummer, postnummer og by for den nye opbevaringsadresse

Du ikke skal registrere ændring af opbevaringsadresse i forbindelse med flytning, hvis våbnet følger din bopæl.

Spørgsmål og svar

Alle borgere over 15 år i Danmark har mulighed for at få et MitID. Har du ikke allerede et, kan du derfor bestille det. Du kan bestille MitID via din bank eller på borger.dk

 

Hvis du ikke har MitID, skal du sende de oplysninger, som vi skal bruge til at behandle din ansøgning, samt kvittering for indbetaling af afgift, som brevpost. Se kontaktoplysninger

Du skal dog være opmærksom på, at det forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt, hvis du vælger at ansøge med brevpost. Det skyldes, at brevpost øger risikoen for fejl i ansøgningen, at vi skal bruge længere tid på manuel indtastning af dine data, og at PostNord typisk skal bruge op til fem dage på levering af almindelige breve.

 
Det koster ikke noget at registerer ændringer til våbentilladelse. 

Når du har indsendt din blanket digitalt, modtager du en kvittering i Digital Post. Hvis vi mangler yderligere oplysninger i forbindelse med din ansøgning, vil vi kontakte dig. Ellers vil du modtage afgørelsen som digital post.

 
 
I perioder med højsæson, ferie og helligdage kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.

 

Ved ansøgning om fornyelse af våbentilladelse skal du være opmærksom på, at det tager lige så lang tid at få behandlet en ansøgning om fornyelse som en ansøgning om tilladelse til et nyt våben. Det skyldes, at vi foretager samme grundige vurdering af politiets oplysninger om dig og din ansøgning i øvrigt ud fra gældende lovgivning, som kan have ændret sig, siden du fik din seneste tilladelse.

Kontakt Tilladelser

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte enheden for Tilladelser

Se kontaktoplysninger