Spring til hovedindhold

Forslag

Kontakt Rigspolitiet

Sådan kan du kontakte Rigspolitiets sektion for Færdsel og Våben vedrørende våbentilladelser.

Rigspolitiet behandler følgende typer sager om våbentilladelse

  • Eksport af våben, ammunition, eksplosivstoffer og militært udstyr
  • Import, eksport og transit af eksplosivstoffer
  • Civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe, der fører dansk flag
  • Alternativ deaktivering af våben til fx museumsbrug
  • Klageinstans vedrørende Politiets Administrative Centers afgørelser om våbentilladelse 

Øvrige ansøgninger om våbentilladelse skal indgives til Tilladelser i Politiets Administrative Center gennem selvbetjeningen:

Gå til selvbetjeningen

 

Indgivelse af ansøgning til Rigspolitiet

Ansøgningsskemaer og blanketter kan fremsendes til Rigspolitiet på følgende måde:

E-mail

pol-vaben-ansogning@politi.dk 

Fremsendelse af almindelig e-mail sker ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du bruger Digital Post via borger.dk og virk.dk, eller downloader politiets certifikat, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes, fx oplysninger om private forhold.

 

Sådan sender du sikre mails til politiet

Postadresse

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V

Att.: Ansøgning om våben m.v.

 

Bemærk, at der ikke er mulighed for personlig betjening.

 

Telefontid (Bemærk, at der er lukket for telefonisk betjening i uge 32, 33 og 34, 2024)

Tlf.: 2283 5974
Tirsdag kl. 09.00 - 12.00
Torsdag kl. 09.00 - 12.00