Spring til hovedindhold

Forslag

Årsrapporter

Rigspolitiet aflægger hvert år en årsrapport. Årsrapporten har til formål at informere om politiets faglige og økonomiske resultater.

Årsrapporten udarbejdes i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen) og indeholder Rigspolitiets regnskabsaflæggelse i forhold til Justitsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet.
Afvis cookies