Spring til hovedindhold

Forslag

Flerårsaftale

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023

Aftalen indeholder bl.a. 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet og en ny slagkraftig national efterforskningsenhed. Partierne er derudover bl.a. enige om at indføre en politigaranti, at oprette specialiserede teams til sager om vold i nære relationer og voldtægt mv. samt et meroptag af studerende på Politiskolen, der samlet set vil bringe politistyrken op på et historisk højt antal betjente.

 

Læs pressemeddelelsen af 15. december 2020 på Justitsministeriets hjemmeside:

Bred flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden på plads