Spring til hovedindhold

Forslag

Politidirektører

Politidirektørerne i Danmark og politimestrene i Grønland og på Færøerne.

Politidirektører og politimestre

Martin Preisz Gravesen

Politidirektør, Bornholms Politi

Michael Boolsen

Politidirektør, Færøernes Politi

Arne Gram

Politidirektør, Fyns Politi

Anne Tønnes

Politidirektør, Københavns Politi

Kim Christiansen

Politidirektør, Københavns Vestegns Politi

Helle Kyndesen

Politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi

Jørgen Bergen Skov

Politidirektør, Midt- og Vestsjællands Politi

Anne Marie Roum Svendsen

Politidirektør, Nordjyllands Politi

Mogens Hendriksen

Politidirektør fg., Nordsjællands Politi

Kirsten Dyrman

Politidirektør, Østjyllands Politi

Jørgen Abrahamsen

Politidirektør, Sydøstjyllands Politi

Lene Frank

Politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Frits Villy Kjeldsen

Politidirektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Bjørn Bay

Politimester, Grønlands Politi

Lass Boje Nielsen

Politidirektør, National enhed for Særlig Kriminalitet

Politidirektører og politimestre

Martin Preisz Gravesen

Politidirektør, Bornholms Politi

Michael Boolsen

Politidirektør, Færøernes Politi

Arne Gram

Politidirektør, Fyns Politi

Anne Tønnes

Politidirektør, Københavns Politi

Kim Christiansen

Politidirektør, Københavns Vestegns Politi

Helle Kyndesen

Politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi

Jørgen Bergen Skov

Politidirektør, Midt- og Vestsjællands Politi

Anne Marie Roum Svendsen

Politidirektør, Nordjyllands Politi

Mogens Hendriksen

Politidirektør fg., Nordsjællands Politi

Kirsten Dyrman

Politidirektør, Østjyllands Politi

Jørgen Abrahamsen

Politidirektør, Sydøstjyllands Politi

Lene Frank

Politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Frits Villy Kjeldsen

Politidirektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Bjørn Bay

Politimester, Grønlands Politi

Lass Boje Nielsen

Politidirektør, National enhed for Særlig Kriminalitet

Forslag