Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets mindested

5. oktober 2017 indviede rigspolitichefen sammen med justitsministeren og formanden for Politiforbundet et mindested for politifolk, der er blevet dræbt i tjenesten.

Mindeskulptur

Mindeskulptur Foto: Ukendt

Mindestedet befinder sig i Rigspolitiets bygning på Polititorvet i København. Det er et sted at mindes ansatte i politiet, der gennem tiden er blevet dræbt i tjeneste eller i anledning heraf. Samtidig skal det minde om alvoren i politiets arbejde.

 

Mindestedet rummer et værk af billedkunstner Christian Lemmerz, der består af to marmorbænke med henholdsvis en politikasket og et draperet dannebrogsflag, en mindetavle med navne på de ansatte, der er dræbt efter 2. verdenskrig og en marmortavle med et digt doneret af Søren Ulrik Thomsen.

 

Mindestedet rummer navnene på ansatte fra alle politiets medarbejdergrupper, som vurderes dræbt ved en forsætlig eller uagtsom handling eller et uheld under udøvelse af deres arbejde eller som direkte konsekvens af deres ansættelse eller uddannelse i politiet.

 

Adgang for pårørende

Pårørende kan få adgang til mindestedet hele året rundt. Er du pårørende, skal du anmode om adgang senest syv arbejdsdage før besøget. Når du anmoder om adgang, skal du samtidig sandsynliggøre, at du er pårørende.

 

Ønsker du som pårørende at få adgang til mindestedet, skal du skrive til Rigspolitiet på koncernhr@politi.dk.

 

Adgang for andre interesserede

Andre interesserede borgere kan få adgang til mindestedet på udvalgte datoer i løbet af året. Disse datoer vil blive offentliggjort på denne side.