Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond

Ansøg om Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond.

Om fonden

Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond er med virkning per 1. januar 2019 blevet dannet ved en sammenlægning af Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond med Politiets Mindefond, Fonden til understøttelse af trængende enker og børn af medlemmer af foreningen af politimestre i Danmark samt Direktør og fru J. F. Schiblers Fond.

 

Fonden administreres af en bestyrelse

Legatportionerne tildeles efter bestyrelsens skøn under hensyntagen til fondens formål for en enkelt gang, for et bestemt tidsrum eller for livstid. Legatet bortfalder, hvis modtager har gjort sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at modtage legatet. Legatportioner tilkommer legatmodtagerne som særeje.

 

Fristen for ansøgning om et legat er hvert år 1. juli. 

 

Ansøgningsskemaet herunder skal benyttes ved ansøgning om et legat.

 

Ansøgningsskema til Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond

 

Uofficiel sammenskrivning: Vedtægter for Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond