Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld røveri

Anmeld røveri, fx hvis en gerningsmand med vold eller trusler om vold får dig til at aflevere din pung eller mobiltelefon. Røveri kan også være rettet mod banker eller forretninger.

Røveri kan ikke anmeldes her på hjemmesiden. Du kan anmelde det telefonisk, skriftligt (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation.

Anmeld røveri

Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed. Ring 114, hvis du har været udsat for røveri, men ikke har akut brug for politiets hjælp, fx hvis gerningsmanden har forladt stedet. Du kan også anmelde røveri personligt på en politistation.

Find kontaktoplysninger på din politikreds
Du bedes have følgende oplysninger klar

CPR-nummer, navn, adresse og telefonnummer

Forsikringsselskab og policenummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Oplysninger om, hvad der er sket

Identitet eller signalement på eventuelle mistænkte

Oplysninger på eventuelle vidner

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen

Det gør politiet, når du har anmeldt et røveri
Er der akut behov for hjælp, fare for liv eller førlighed, eller er gerningsmanden stadig til stede, kommer vi så hurtigt som muligt.

Er der ikke akut behov for politiets hjælp, for eksempel fordi gerningsmanden ikke længere er til stede, vil vi ikke nødvendigvis komme. I stedet vil vi vurdere sagen og lægge vægt på blandt andet røveriets karakter, omfanget af skader og muligheden for at sikre spor efter forbrydelsen.
 
Hvis vi ikke kommer ud, vejleder vi dig om, hvad du skal gøre.

Når du har anmeldt røveriet, modtager du en kvittering med sagens journalnummer i din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.
 
Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.
 
Bemærk, at du selv skal anmelde røveriet til dit forsikringsselskab.

Du kan få beskikket en bistandsadvokat, erstatning og godtgørelse fra staten, støtte ved en offerrådgivning m.m. I politiet vejleder vi dig om dine rettigheder og pligter som vidne i sagen.

Hvis du skal vidne i sagen, udpeger vi i politiet en kontaktperson, som du kan kontakte, hvis du vil høre om din sag, eller du har yderligere oplysninger.
 
Du får også at vide, hvordan sagen videre forløber. Får du hjælp fra en beskikket bistandsadvokat, orienterer han eller hun dig.

 

Hvis en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked. Du vil blive indkaldt til retsmødet, hvis du skal vidne eller søge om erstatning. Du kan også overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.

Når retssagen er overstået, kan du få en udskrift af dommen, hvis du har bedt om det.

Bliver der ikke rejst tiltale i din sag, får du en begrundelse for det.