Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld ulovlig deling eller seksuel hændelse

Anmeld, hvis nogen har delt billeder eller videoer af dig i en seksuel sammenhæng, uden at du har givet lov til det. Eller hvis nogen har sendt dig billeder eller videoer uopfordret. Du kan også anmelde sextortion og grooming, fx hvis en voksen har forsøgt at lokke, afpresse eller overtale et barn til noget seksuelt online.

Hvis du har været udsat for en hændelse af seksuel karakter, og den er foregået online, skal du melde det til politiet. Du kan både anmelde på vegne af dig selv eller på vegne af en anden person, fx et familiemedlem eller en ven. 

 

Du kan benytte vores selvbetjening nedenfor til at lave din anmeldelse. Du er også meget velkommen til at henvende dig på en lokal politistation eller ringe på 114.

 

Ring altid 112 hvis du er i umiddelbar fare. 

 

Har du brug for at tale med nogen?

Vi er klar over, at den næste tid kan være præget af stor usikkerhed for dig, eller for den person som har været udsat for hændelsen. Vi kan derfor anbefale, at tage kontakt til en eller flere af disse rådgivende organisationer, hvis der er brug for at tale med nogen:

 

Red Barnets SletDet Rådgivning
OfferRådgivningen

Det Kriminalpræventive Råd

Stop Chikane

Bemærk

Hvis du er under 15 år skal du bruge løsningen nedenfor, da denne ikke kræver login med digitalt ID. Du kan altså bruge løsningen uden at have MitID. 
Hav følgende parat

MitID, hvis du skal anmelde og er over 15 år gammel

Oplysninger om gerningspersonen: navn, brugernavn på sociale medier, personlig hjemmeside, e-mail-adresse og/eller telefonnummer

Navnet på, og eventuelt et link til platformen, hvor hændelsen er sket (Fx Snapchat)

Eventuelt et link til hjemmesiden (hjemmesidens adresse, også kaldet URL) eller navn på den/de hjemmesider, hvor hændelsen er foregået

Det sker der efter din anmeldelse
Når du har sendt din anmeldelse, bliver den registreret hos National enhed for Særlig Kriminalitet. Du får en kvittering for at have sendt din anmeldelse. Denne kvittering kan du downloade som en PDF-fil med det samme. Du får den også sendt som digital post. Personen, der har været udsat for hændelsen, får en ny kvittering når sagen behandles. Er du under 15 år og har anmeldt uden at logge på med MitID, får du dog ikke sendt kvitteringen som digital post.
Vi kontakter personen, som har været udsat for hændelsen, hvis der er behov for at få flere oplysninger. Vi kontakter også ham/hende, hvis der er nyt i sagen. I mellemtiden er du velkommen til at kontakte os på telefon 114, hvis du evt. har flere oplysninger i sagen. Oplys gerne det journalnummer, du har fået tilsendt på din kvittering. 
Værd at vide om seksualiserede digitale hændelser

Seksualiserede digitale hændelser er typisk en eller flere handlinger, hvor nøgenbilleder eller video/billeder af seksuel karakter bliver delt eller offentliggjort uden tilladelse fra den afbildede person.

 

Billederne og videoerne deles typisk ofte via internettet, mobiltelefoner m.v.

En seksualiseret digital hændelseer strafbar og efterforskes af politiet. Vi opfordrer alle, der har været udsat for disse type af forbrydelser til at anmelde det.
 
Du kan anmelde en seksualiseret digital hændelse ved at møde op på din lokale politistation, ved at kontakte politiet på 114 eller ved at foretage en anmeldelse digitalt.
 
Hvis du henvender dig på din lokale politistation, sørger politiet for, at du kan indgive din anmeldelse under diskrete rammer.

Når din anmeldelse skal behandles, kan det være afgørende, at den digitale sexkrænkelse kan dokumenteres. Det hjælper politiet til at afdække, hvad der konkret er sket, og hvilke af straffelovens bestemmelser der kan være overtrådt.
 
Det er politiets ansvar at dokumentere det strafbare forhold. Billeder og videoer på internettet kan dog være flygtige og dermed være forsvundet, når vi vil sikre materialet. Du kan derfor hjælpe os ved at downloade eller tage screenshots af det krænkende materiale på den hjemmeside, hvor du er afbilledet.
Sørg gerne for, at alle informationer på skærmen er synlige. Du kan finde vejledninger til, hvordan du tager skærmbilleder herunder. Vælg den enhed, du anvender:

 

Windows-computer

Mac-computer

iPhone eller iPad

 

Hvis du anvender en telefon eller tablet med Android, afhænger proceduren af mærke og model, men du kan som regel finde hjælp på producentens hjemmeside.
 
Vær opmærksom på ikke at opsøge eller downloade krænkende materiale, der afbilder andre, da det kan være en overtrædelse af straffeloven.
 
Du kan sende dokumentationen til politiet på to måder. Anmelder du digitalt, får du i formularen oplyst den e-mailadresse, du kan bruge til at sende din dokumentation.
 
Anmelder du på din lokale politistation, kan dokumentationen afleveres her eller fremsendes på en e-mailadresse, som din sagsbehandler oplyser.

 
Når politiet har modtaget din anmeldelse, begynder den egentlige sagsbehandling. I politiet vil vi også hjælpe dig med at få fjernet materialet. Vi tager derfor på dine vegne kontakt til den eller de internetplatform(e), hvor materialet befinder sig. Vi beder om, at materialet bliver fjernet, og at platformen i muligt omfang sikrer data om den person, som har uploadet materialet.
 
De fleste etablerede platforme er som regel villige til at efterkomme politiets anmodninger. Erfaringen viser dog, at der også er platforme, det kan være svært at få etableret kontakt til.
 
Der er desuden tilfælde, hvor det ikke er muligt for politiet at få fjernet materialet, fx fordi indholdet ikke er ulovligt i det land, hvor internetplatformen er hjemmehørende.
 
Der kan også være tilfælde, hvor politiet kun kan rette henvendelse til internetplatformen gennem internationalt retshjælpssamarbejde. I disse tilfælde kan der desværre forekomme længere sagsbehandlingstid.
 
Det følger af databeskyttelsesreglerne, at du har ret til at anmode søgemaskiner (fx Google, Bing, Yahoo mv.) om at få fjernet søgeresultater, som fremkommer ved søgning på dit navn e.l. (også kaldet afindeksering).
 
Det hjælper vi dig med, når du anmelder en sag om en seksualiseret digital hændelse til politiet. På den måde kan du få fjernet henvisninger til billeder eller videoer af dig, som er forbundet med dit navn.
 
Det kan være særligt krænkende, hvis dit navn er koblet til de billeder, videoer mv. om dig, som er delt uden dit samtykke på internettet. I så fald vil søgninger på dit navn via internetsøgemaskiner såsom Google og Bing føre til, at billederne kommer frem i søgeresultatet.
 
Du har efter databeskyttelsesreglerne ret til at anmode Google og andre søgemaskiner om at få fjernet søgeresultatet, som fremkommer ved søgning på dit navn e.l.
 
Når søgemaskiner fjerner søgeresultater, fjerner de kun de links, der fører hen til hjemmesider på internettet. Søgemaskinerne fjerner ikke indholdet fra internettet, men sletter det kun fra de relevante søgeresultater.
 
Da reglerne kun gælder for EU, vil en søgning efter billederne m.v., som foretages af nogen, der befinder sig uden for EU - eller via en server, som befinder sig uden for EU - stadig kunne indebære, at billederne m.v. fortsat er del af søgeresultatet.
 
Vær opmærksom på, at hvis det krænkende materiale på ny deles på internettet, efter det er blevet fjernet fra søgeresultatet på en søgemaskine, vil det generere en ny indeksering, og du skal på ny bede om at få materialet fjernet.
 

Gå til søgemaskinen og brug klageformularen

For at få fjernet et søgeresultat fra en søgemaskine kan du bede den pågældende søgemaskine om at få fjernet søgeresultatet via en særlig formular.

 

Formularer for de største søgemaskiner:

 

Googles formular

 

Bings formular 

 

Yahoos formular 

 

Mulighed for at klage til Datatilsynet

Hvis søgemaskinen nægter at fjerne søgeresultatet, kan du klage til Datatilsynet.

Har du brug for at tale med nogen, kan du anonymt kontakte Offerrådgivningen, som tilbyder personlige samtaler til dig og dine pårørende. Offerrådgivningen vejleder også om, hvilken hjælp der findes og om muligheden for at søge om erstatning.

 

Når du henvender dig hos Offerrådgivningen, har den person, du taler med, tavshedspligt. Offerrådgivningen kan kontaktes døgnet rundt.