Spring til hovedindhold

Forslag

Søg autorisation som inkassovirksomhed

Du skal have en autorisation fra politiet, hvis du ønsker at drive inkassovirksomhed.

Politiets Administrative Center håndterer også klager over brud på god inkassoskik

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger

Indtil da anbefaler vi, at du anvender løsningen fra en computer.

Politiets Administrative Center

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os i Politiets Administrative Center.

Find kontaktoplysninger
Værd at vide
Ved inkassovirksomhed forstås alle led i en erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer for andre og i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer, som er købt efter forfaldstid med henblik på inddrivelse på egne vegne.
 • Du skal have bopæl i Danmark
 • Du skal være mindst 25 år
 • Du må ikke være umyndig
 • Du må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs
 • Du må ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige, beløb i størrelsesordnen 50.000 kr. og derover
 • Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgang til at udøve inkassovirksomhed
 • Du skal stille økonomisk sikkerhed af varighed på minimum et år. Autorisationen bortfalder, hvis denne sikkerhedsstillelse ikke opretholdes. Det er virksomhedens ansvar, at den fornys

En autorisation af inkassovirksomhed koster 5.000 kr. Ansøgning om fornyelse af autorisation, hvor der ikke er sket ændringer, er gratis.

 

Ændringer, som er gebyrpligtige og koster 3.000 kr.

 

 • Ændringer i virksomhedens navn
 • Ændringer af virksomhedens forretningsadresse

Ændringer, som ikke kræver betaling, men som skal meddeles

 

 • Ændring i direktion
 • Ændringer i bestyrelse

Hvis der sker ændringer i inkassovirksomheden, skal du meddele politiet det senest 14 dage, efter ændringerne er indtruffet.

Forslag