Spring til hovedindhold

Forslag

Klage over inkassovirksomheder

Du kan klage over en autoriseret inkassovirksomhed, hvis de handler på en måde, som er i strid med god inkassoskik.

En inkassovirksomhed skal udøve sin inkassovirksomhed i overensstemmelse med god inkassoskik. 

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over den adfærd eller den fremgangsmåde, som inkassovirksomheden anvender. Inkassovirksomheden må ikke udsætte dig for et urimeligt pres, skade eller ulempe. 

 
Vi kan ikke behandle en klage over selve gældsforholdet.

 

Bemærk at du skal fortsætte med at betale din gæld 

Din inkassosag fortsætter som udgangspunkt, imens vi behandler din klage. Hvis du ønsker inddrivelsen sættes i bero, skal du kontakte inkassovirksomheden. 

 

Forbrugerombudsmanden behandler klager over inkassovirksomheder i henhold til markedsføringsloven.

Du kan læse mere her. 

Hav følgende parat

MitID

Kopi af opkrævning(er), inkassoskrivelse, inkassovarsel eller rykkere

Kopier af mails, SMS’er eller breve o.lign. sendt mellem dig og virksomheden

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Du kan klage, hvis du skylder penge og har fået besked om en inkassosag. Du kan dog kun klage, hvis du mener, at inkassovirksomheden udøver sin inkassovirksomhed i strid med god inkassoskik.
Det koster ikke noget at klage til Politiets Administrative Center.
Du kan klage når som helst i forbindelse med inkassovirksomhedens opkrævning.
  • Når vi har modtaget din klage, vil vi bede inkassovirksomheden om at komme med en udtalelse til sagen. Efter udtalelsen vil du få mulighed for at komme med dine bemærkninger til sagen. 
  • Hvis du har nye oplysninger vil disse blive sendt i høring hos inkassovirksomheden. inkassovirksomheden vil få mulighed for at sende bemærkninger til oplysningerne. Du får ligeledes mulighed for at komme med dine bemærkninger. 
  • Når vi vurderer, at vi har alle nødvendige informationer, træffer vi en afgørelse.
Hvis du klager på vegne af en anden, skal du indsende en fuldmagt fra personen, du klager for. 

Husk, at fuldmagten skal være underskrevet af personen, som giver fuldmagt. Alternativt kan personen ringe og give sin fuldmagt mundtligt på tlf. 96101431.
Du skal kontakte din lokale politikreds, hvis du mener, at der er tale om strafbare eller kriminelle forhold. Se kontaktoplysninger