Spring til hovedindhold

Forslag

Forbud mod deltagelse i nattelivet (serveringssteder og nattelivszoner)

Domstolene kan idømme personer et forbud mod at deltage i nattelivet i op til to år. Det kan ske, hvis en person får en betinget eller ubetinget fængselsstraf (eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter) for fx vold eller for våbenbesiddelse i nattelivet.

Forbud mod at færdes og opholde sig på serveringssteder

Er en person idømt et forbud mod at deltage i nattelivet, betyder det, at den dømte i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 05.00 om morgenen ikke må færdes eller opholde sig på serveringssteder, der sælger stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet og hvortil der er offentlig adgang. Ved stærke drikke forstås alkoholiske drikke med en alkoholprocent på 2,8 procent eller derover.

 

Opholdsforbuddet gælder i tidsrummet fra kl. 00.00 til 05.00 på samtlige serveringssteder i hele landet, der sælger stærke drikke, fx natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, restauranter, caféer, spillesteder, koncerthuse, teatre og hotellobbier og andre steder, hvorfra der foregår servering af stærke drikke efter kl. 00.00 til nydelse på eller ved salgsstedet.

 

Det bemærkes at følgende steder ikke betragtes som serveringssteder:

 

  • Tog, busser, fly eller skibe i fart, herunder i international rutefart, hvor der sælges stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet.
  • Serveringsteder i forbindelse med enkeltstående arrangementer såsom by- og havnefester mv.

 

Forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivszoner

Er en person idømt et forbud mod at deltage i nattelivet, har vedkommende endvidere, i tidsrummet fra kl. 00.00 til 05.00, forbud mod at færdes eller opholde sig i de nattelivszoner, som politikredsene har udpeget.

 

Nattelivszoner vil typisk være udpeget omkring gader med mange beværtninger, men der kan også udpeges nattelivszoner i forbindelse med enkeltstående arrangementer, såsom festivaler.

 

Den person, der er idømt et forbud mod deltagelse i nattelivet, har ansvar for at gøre sig bekendt med, hvilke områder politiet har udpeget til nattelivszoner (se nedenstående oversigt over nattelivszoner). Da nattelivszoner kan udpeges løbende af politiet, skal den dømte kontinuerligt holde sig opdateret om, hvilke områder der er udpeget til nattelivszoner og dermed er omfattet af forbuddet.

Ansøg som forbudsdømt om tilladelse til færden eller ophold i en nattelivszone

En person, der er idømt et opholdsforbud kan søge om politiets tilladelse til at færdes og opholde sig i en nattelivszone, såfremt det af særlige grunde anses beføjet.

Læs mere om ansøgningsprocessen