Spring til hovedindhold

Forslag

Fyns Politi

Nyhed

30. november 2021 09:07

Fire mænd tiltalt for drab på uskyldig i Vollsmose

Fyns Politi har nu rejst tiltale mod fire mænd i alderen 19 til 26 år for drabet den 24. juni 2020 i Vollsmose på Abdinur Mohamed Ismail, som blev et uskyldigt offer i en skudepisode mellem to stridende grupperinger. De fire mænd er også tiltalt for drabsforsøg på to andre mænd.

Ud over de fire, der er tiltalt for manddrab og drabsforsøg, så er en femte 32-årig mand også tiltalt i sagen. Den 32-årige mand er sammen med de fire øvrige tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

Tiltalerejsningen er sket på baggrund af en meget kompleks og intensiv efterforskning. Politiet har under efterforskningen fastlagt, hvem der ifølge politiets opfattelse gjorde hvad og hvornår under episoden den 24. juni 2020. Alt dette vil senere komme frem under bevisførelsen i den kommende retssag, hvor retten forventes at kunne tage stilling til skyldsspørgsmålet i løbet af efteråret 2022.

Skudepisoden, der kostede Abdinur Mohamed Ismail livet, fandt sted kort før midnat på parkeringspladsen ved boligblokken Egeparken. Efter politiets opfattelse var den kulminationen på en længerevarende konflikt mellem to grupperinger fra Vollsmose og Korsløkke. De to grupper havde tilknytning til henholdsvis Korsløkkeparken (Gruppe 1) og Bøgetorvet (Gruppe 2).

Abdinur Mohamed Ismail var netop kommet hjem til sin bopæl i Egeparken, da der blev afgivet skud af personer fra Gruppe 1 mod den 32-årige mand fra Gruppe 2, som også er tiltalt i sagen. Den 32-årige fra Gruppe 2 befandt sig på parkeringspladsen ved Egeparken. Han blev ramt fire gange, men overlevede. Også en hund blev ramt af skud og døde kort efter. 

Da gerningsmændene fra Gruppe 1 efterfølgende flygtede fra stedet, blev de i følge politiets efterforskning mødt af bevæbnede personer fra Gruppe 2. En af personerne fra Gruppe 2 afgav fire skud, hvoraf det ene ramte Abdinur Mohamed Ismail. 

Fire af de fem tiltalte i sagen sidder i øjeblikket varetægtsfængslet. Det drejer sig om den 26-årige mand, de to 22-årige mænd samt den 19-årige mand.

 

Fra anklageskriftet mod de fem tiltalte, som indeholder i alt 10 forhold: 


De tiltalte er en 32-årig mand, en 26-årig mand, en 22-årig mand, en 19-årig mand og en 22-årig mand.

 

Forhold 1: 

Tiltalt er to 22-årige mænd for overtrædelse af straffelovens §276a, indbrud i privat beboelse i Martofte på Nordfyn, hvor der blandt andet blev stjålet to rifler og tre geværer med tilhørende ammunition samt en kuvert indeholdende 10.000 kroner.

 

Forhold 2:

Tiltalt er to 22-årige mænd for overtrædelse af straffelovens §192a, stk. 3, jf. stk. 1, nr.1, ulovlig våbenbesiddelse i forbindelse med transport og videreoverdragelse eller opbevaring af de stjålne våben omtalt i forhold 1.

 

Forhold 3:

Tiltalt er to 22-årige mænd for overtrædelse af straffelovens §276a, indbrud i privat beboelse i Kerteminde, hvor der blev stjålet to mobiltelefoner og to pengeskaber, der blandt andet indeholdt 2.500 kroner i kontanter. 

 

Forhold 4:

Tiltalt er to 22-årige mænd og en 19-årig mand for overtrædelse af straffelovens §191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels §23 ved i perioden 1. januar – 26. maj 2020 i forening at have opbevaret og overdraget i alt 340 gram kokain og 165 gram heroin. Stofferne blev derefter delt op i mindre portioner og videresolgt til misbrugere i Odense.

 

Forhold 5:

Tiltalt er to 22-årige mænd og en 19-årig mand for overtrædelse af straffelovens §244, stk. 1, §245, stk. 1 og §281, nr. 1, vold og afpresning ved den 26. maj 2020 i forening med en fjerde person at have udøvet vold, herunder vold af særlig rå, farlig karakter mod en mand under en køretur fra Benediktsgade til Stige Ø. Ofret blev desuden truet med en kniv, ligesom de tiltalte lod en hund bide ham, mens de truede ham med at slå han ihjel, hvis han ikke i løbet af nogle uger betalte de tre mænd 35.000 kroner.

 

Forhold 6:

Tiltalt er to 22-årige mænd, en 19-årig mand og en 26-årig mand for overtrædelse af straffelovens §237, jf. til dels §21, jf. §81a, subsidiært §81b, manddrab og forsøg herpå samt medvirken hertil ved i forening den 24. juni omkring klokken 23:49 i Egeparken i Odense at have forsøgt på at dræbe to personer og dræbt en person, idet de to 22-årige mænd og den 19-årige mand løb mod to personer, der forinden havde affyret og ramt den 31-årige (tiltalt i forhold 7) med flere pistolskud. De to personer, der var ankommet til stedet på en motorcykel, opholdt sig i og ved tunnelen under Egeparken nr. 150 og affyrede flere skud dog uden at ramme de tre tiltalte - de to 22-årige mænd og den 19-årige mand. 
Herefter råbte den 26-årige tiltalte mand til de øvrige tre tiltalte - de to 22-årige mænd og den 19-årige mand – at de skulle skyde, hvorefter den ene af de 22-årige mænd på parkeringspladsen foran Egeparken nr. 150 afgav fire skud med en pistol mod de to personer på motorcyklen. De to blev ikke ramt, men et af de fire skud ramte Abdinur Mohamed Ismail i hovedet, og han afgik umiddelbart derefter ved døden.
Handlingerne havde ifølge politiets opfattelse alle baggrund i eller var egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvende skydevåben.

Forhold 7:

Tiltalt for dette forhold er alle de fem tiltalte i sagen. De fem er tiltalt for overtrædelse af straffelovens §192a, stk. 3, jf. stk.1, og §252, stk. 1, jf. til dels §23, jf. §81a, subsidiært §81b, ulovlig våbenbesiddelse og fareforvoldelse ved i forbindelse med de særligt skærpende omstændigheder anført i forhold 6 i forening at have erhvervet og besiddet flere pistoler med tilhørende ammunition. Forud for skudepisoden i Egeparken bad de to tiltalte en 32-årige mand og en 26-årige mand de øvrige tre tiltalte to 22-årige mænd og en 19-årig mand om at indfinde sig i Egeparken og om at bevæbne sig med skarpladte pistoler for at beskytte dem mod et forestående angreb. Efterfølgende affyrede de to 22-årige og den 19-årige skud med pistolerne, som beskrevet i forhold 6. Skuddene ramte blandt andet de omkringliggende bygninger og biler, hvorved de tilstedeværende personer blev bragt i fare for at blive ramt, hvilken lovovertrædelse ifølge politiets opfattelse havde baggrund i eller var egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben.

 

Forhold 8:

Tiltalt er to 22-årige mænd, en 19-årig mand og en 26-årig mand for overtrædelse af straffelovens §191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels §23 ved den 24. juli 2020 i forening med en femte person, hvis sag er afgjort, at have planlagt og gennemført indkøb af 350 gram kokain til en pris på 114.000 kroner til brug for videresalg til et større antal personer med betydeligt vederlag.

 

Forhold 9:

Tiltalt er en 19-årig mand for overtrædelse af straffelovens §191, stk. 2, jf. stk.1, 2. pkt., ved i perioden 1. januar – 9. september 2020 at have solgt i alt 2.069 gram kokain til et ukendt antal købere i Odense og andre steder på Fyn. Salget skete via en salgstelefon som tiltalte rådede over, hvorefter han overlod eller lod andre overdrage kokainen til køberne.

 

Forhold 10:

Tiltalt er en 19-årig mand for overtrædelse af straffelovens §191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt. ved den 9. september 2020 om morgenen i Biskorup Havekoloni i Odense at have besiddet i alt 85 gram kokain med henblik på videresalg. Desuden opbevarede han på sin bopæl 25.800 kroner, der stammede fra salg af cirka 37 gram kokain.

For alle de fem tiltalte i sagen nedlægger anklagemyndigheden i medfør af straffelovens §79a, stk.1, 1.pkt. og 2. pkt., jf. stk. 2 påstand om, at de tiltalte i et tidsrum fastsat af retten får opholdsforbud i et nærmere afgrænset område i og omkring Vollsmoseparken og Korsløkkeparken.

For den 26-årige tiltalte i sagen nedlægger anklagemyndigheden påstand om udvisning med et af retten fastsat indrejseforbud, idet den 26-årige mand ikke er dansk statsborger.

Sagen er forhåndsberammet med start i august 2022 ved Retten i Odense.

Pressen har mulighed for at søge om aktindsigt i anklageskriftets fulde ordlyd ved at skrive til fyn@politi.dk 
 
 

Pressekontakt 

Kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen-Reng
Kommunikationsrådgiver Mads Boel
Pressetelefon: 9135 7902
E-mail: fyn-kommunikation@politi.dk

 

Læs mere om pressekontakt

17. juli 2024

Fyns Politi

Mand fremstilles i grundlovsforhør sigtet for omfattende bedrageri

En 33-årig mand bliver torsdag den 18. juli 2024 klokken 10.00 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense. Manden er indtil videre sigtet for omfattende bedrageri for mere end 642.000,- kr.

11. juli 2024

Fyns Politi

To mænd fremstilles i grundlovsforhør sigtet for bedrageri

To mænd på 43 år og 36 år bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 13.30 den 11. juli 2024 ved retten i Odense. De er begge sigtet for bedrageri for knap 300.000 kroner.

2. juli 2024

Fyns Politi

Mand idømt 12 års fængsel for besiddelse af amfetamin

Ved retten i Svendborg blev en 29-årig mand fra Svendborg den 1. juli 2024 idømt 12 års fængsel for besiddelse af 50 kilo amfetamin.