Spring til hovedindhold

Forslag

Fyns Politi

Nyhed

27. januar 2023 11:45

Fyns Politi og de 10 kommuner i Fyns politikreds sætter blandt andet fokus på hærværk, hensynsløs kørsel og organiseret kriminalitet i ny samarbejdsplan for 2023

Hvert år udgiver Kredsrådet - der består af Fyns Politi og politikredsens 10 kommuner - en samarbejdsplan med fokusområder og indsatser, der skal arbejdes særligt meget på i det kommende år. I 2023 er der blandt andet særligt fokus på hærværk, hensynsløs kørsel og organiseret kriminalitet.

Den fælles samarbejdsplan for samarbejdet mellem Fyns Politi og politikredsens 10 kommuner skal bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af aktuelle og fremtidige kriminalitetsudfordringer i Fyns politikreds. Samarbejdsplanen indeholder fokusområder og konkrete indsatser, der tilsammen skal være med til at sikre, at borgere kan færdes trygt i hele politikredsen. 

De fire fokusområder i Kredsrådets samarbejdsplan for 2023 er: 
Nærhed og tryghed, herunder fokus på hærværk
Hensynsløs kørsel
Fælles forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme blandt børn og unge
Fælles indsats mod organiseret kriminalitet 

Fortsat fokus på nærhed og tryghed
Kredsrådet har i en årrække haft fokus på nærhed og tryghed, og sidste år var der særligt fokus på børn og unges adfærd på digitale medier. Dette fokusområde fastholdes i 2023, hvor der samtidig sættes fokus på unges utryghedsskabende adfærd blandt andet igennem en styrket forebyggende indsats mod hærværk i kommuner, der er særligt ramt heraf.

Hensynsløs kørsel er til fare for borgerne og skaber utryghed 
I år har Kredsrådet valgt et sætte særligt fokus på unges knallertkørsel. Det skyldes dels, at knallertkørsel skaber utryghed blandt borgere i politikredsen, dels at Fyns politikreds er en af de politikredse med flest personskader relateret til uheld på knallerter.  Kredsrådet vil derudover fastholde fokus på spirituskørsel. I september 2022 igangsatte Kredsrådet det forebyggende projekt ”FIAT”, der har til formål at hjælpe spiritusbilister med at komme i kontakt med en rusmiddelkonsulent. 

- Spirituskørsel er en meget alvorlig forseelse, og vi ser desværre, at spiritus ofte er involveret i trafikulykker i politikredsen. Derfor er jeg også utroligt glad for, at vi viderefører det meget vigtige samarbejde mellem politi og kommuner i forhold til at øge mulighederne for, at borgere får hjælp til at komme ud af et misbrug. På den måde er vi også med til at forebygge ulykker forårsaget af spirituskørsel på sigt, siger formand for Kredsrådet politidirektør Arne Gram. 

I løbet af projektets første 4,5 måned er i alt 113 personer blevet tilbudt en kontakt til en rusmiddelkonsulent, hvoraf 41 personer har takket ja til tilbuddet. Det er forventningen, at projektet ”FIAT” udvides til også at omfatte narkokørsel.

Indsats mod radikalisering og ekstremisme blandt børn og unge 
I Kredsrådets samarbejdsplan er der aftalt en styrket indsats mod radikalisering og ekstremisme blandt børn og unge. Indsatsen består i afholdelse af en konference med fokus på radikalisering og ekstremisme. Konferencen skal give inspiration og viden til relevante fagpersoner og ledere i politiet og kommunerne, som kan danne grundlag for en fælles styrket indsats.

Fortsat hårdt tryk på banderne
Fyns Politi fastholder et hårdt tryk på banderne, og i Kredsrådets samarbejdsplan 2023 er der igen et særligt fokus blandt andet på at bremse fødekæderne dertil. En indsats der også tager udgangspunkt i det tætte samarbejde mellem politi, SSP og kommunerne, fortæller Peter Rahbæk Juel, der er borgmester i Odense Kommune og næstformand i Kredsrådet:

- Kampen imod banderne er et langt, sejt træk. Ingen – særligt de kriminelle – skal være i tvivl om, at vi som samlet Kredsråd ikke letter presset på dem, der befinder sig i og omkring bandemiljøet. Tværtimod. Vi vil ikke have bander i vores kommuner, og vi står sammen om at anvende alle de muligheder, vi har, for at komme den organiserede kriminalitet til livs, siger han.  

Derudover er der i Kredsrådets samarbejdsplan opstillet tre øvrige konkrete indsatser mod den organiserede kriminalitet, blandt andet styrket samarbejde mellem kommunerne i Fyns politikreds ved i højere grad at videndele på rocker- og bandeområdet. 

Læs Kredsrådets samarbejdsplan 2023 her.
 

Pressekontakt 

Kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen-Reng
Kommunikationsrådgiver Mads Boel
Pressetelefon: 9135 7902
E-mail: fyn-kommunikation@politi.dk

 

Læs mere om pressekontakt

14. maj 2024

Fyns Politi

Fyns Politi har fundet de to efterlyste personer

Den 7. maj efterlyste Fyns Politi hjælp til ID på to personer mistænkt for et røveri på Sankt Hans Gade i Odense. Takket være medier og borgere er de to personer fundet.

13. maj 2024

Fyns Politi

Fyns Politi efterlyser forurettet i forbindelse med røveri i Middelfart

I forbindelse med røveri i Coop 365 i Jernbanegade i Middelfart lørdag den 11. maj 2024 efterlyser Fyns Politi en forurettet i sagen.

8. maj 2024

Fyns Politi

Fyns Politi slog til mod narkohandlen på Ærø

På baggrund af længere tids efterforskning gennemførte Fyns Politi tirsdag den 7. maj en målrettet aktion mod narkohandlen på Ærø. Simultant med denne blev der også gennemført ransagning på Nordfyn i forbindelse med flere indbrud på Ærø.