Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for Fyns Politi.

Orgaisationsdiagram Fyns Politi 2023

 

 

Øverste leder for Fyns Politi er politidirektør Arne Vedsted Gram. Politidirektøren har det overordnede og samlede ansvar for politiets virksomhed i politikredsen, og han er chef for både politi og anklagemyndighed. Se politidirektør Arne Grams CV.


Administrationen varetager en række støttefunktioner i forhold til hele Fyns Politi. Der er tre afdelinger i administrationen, nemlig Økonomi og Logistik, HR, Udvikling og Kommunikation og Ledelsessekretariatet. Stabschef er Lisa Vibe-Pedersen.
 
Politiets kerneområder er blandt andet patruljering og udrykning (beredskab), efterforskning af kriminalitet og det daglige politiarbejde i kredsen. Leder af politiet er chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj.

Anklagemyndigheden skal både sørge for, at skyldige drages til ansvar, men også at uskyldige ikke dømmes. Den tager stilling til spørgsmål om grundlovsforhør og eventuelt varetægtsfængsling og møder i retten som anklagere. Fg leder er chefanklager Søren Martin Jensen, der har tre advokaturer under sig.

Politidirektøren, stabchefen, chefpolitiinspektøren og chefanklageren udgør tilsammen Fyns Politis øverste ledelse.