Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld indbrud i sommerhus, udhus og virksomhed

Anmeld indbrud, som ikke er sket i et privat hjem, men i et sommerhus, udhus, kælderrum eller virksomhed.

Indbrud kan ikke anmeldes her på hjemmesiden. Du kan anmelde det telefonisk, skriftligt (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation. Når politiet har modtaget din anmeldelse, får du en kvittering med sagens journalnummer i din digitale postkasse på Borger.dk og i din e-Boks. Får du ikke digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.

Anmeld indbrud

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Ring 114, hvis gerningsmanden ikke længere er til stede. Du kan også henvende dig personligt på en politistation.

Find kontaktoplysninger på din politikreds
Hav følgende oplysninger klar

Forsikringsselskab og policenummer

Ved indbrud i en virksomhed (fx kontor, fabrik eller forretning) skal du oplyse navn på kontaktperson for virksomhed og virksomhedens CVR-nummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Identitet eller signalement på eventuelle mistænkte

CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Oplysninger om eventuelle stjålne genstande, herunder oplysninger om, genstandene er forsynet med mærkning eller sporingsmulighed, for eksempel gps, nummerering eller indgravering

Oplysninger på eventuelle vidner til indbruddet

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen

Det gør politiet, når du anmelder et indbrud i hjemmet
I forbindelse med anmeldelsen vil du af politiet blive vejledt om, hvad du som borger kan gøre for at forebygge indbrud.

Bliver den/de stjålne ting efterfølgende fundet i forbindelse med vores efterforskning, vil vi kontakte dig med henblik på, at du kan få tingene tilbage.
 
Har du allerede modtaget erstatning fra dit forsikringsselskab, vil forsikringsselskabet få de pågældende ting udleveret.

 
 

Hvis du har fremsat erstatningskrav i sagen eller skal afgive vidneforklaring i retten, vil du blive indkaldt til retsmødet.

Har der været indbrud i dit hjem, og er du ikke selv hjemme, vil vi hurtigst muligt kontakte dig og underrette dig om indbruddet. Hvis politiet skal sikre gerningsstedet, skal du betale udgifterne til det.
Hvis efterforskningen fører til, at en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked fra politiet. Du kan overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.
Er gerningsmanden til stede, rykker vi ud med det samme og kommer frem til dit hjem hurtigst muligt.
Er gerningsmanden ikke længere til stede, kommer vi normalt ikke med det samme. I stedet får du at vide, hvordan din sag vil blive behandlet, og hvornår vi vil komme ud til dig. Vi kommer senest 24 timer efter indbruddet er anmeldt, med mindre du selv ønsker, at vi kommer senere.

Hvis vi beslutter at standse efterforforskningen, fx fordi det ikke er muligt at finde gerningsmanden, vil du få besked om det.

 

Dette betyder, at efterforskningen sættes på pause, fordi der i øjeblikket ikke er spor, der kan bruges i efterforskningen. Findes der nye brugbare spor, fx dine stjålne genstande eller DNA-match, genoptages sagen.

 

Det er derfor vigtigt, at du registrerer dine stjålne genstande, således det er muligt, at forbinde dem til din sag, hvis de bliver fundet.

Når vi modtager din anmeldelse, vil vi bl.a. vurdere mulighederne for at sikre spor, optagelser fra tv-overvågning og øvrige beviser og afhøre dig og eventuelle vidner.

 

Når vi taler med dig, vil vi også vejlede dig om, hvad du selv kan gøre for at sikre spor, indtil vi har haft mulighed for at komme til stedet.

Når retssagen er overstået, kan du få en udskrift af dommen, hvis du har bedt om det.
Det kan du selv gøre

Når du taler med politiet, kan du spørge om, hvad du må gøre for at sikre ejendommen for at undgå yderligere indbrud eller skade på ejendommen, eksempelvis ved at foretage afdækning mv.
Du kan også tale med dit forsikringsselskab om afdækning.

 

Vent med at rydde op til du har talt med politiet. På den måde har vi mulighed for at sikre eventuelle spor på stedet. 

 

Husk at tage fotos af indbrudsskaderne, så du efter eventuel afdækning/udbedring kan dokumentere skaderne over for forsikringsselskabet.

Fortegnelse over stjålne genstande

 

Fortegnelse over stjålne smykker

 

Når du har udfyldt fortegnelsen, skal du sende den til den politikreds, indbruddet og anmeldelsen er foregået i. Du finder kontaktoplysninger til politikredsene her:

 

Kontakt politikreds

Bemærk, at du selv skal anmelde indbruddet til dit forsikringsselskab.