Spring til hovedindhold

Forslag

Maiken er med til at løse ansættelsesretlige konflikter

"Jeg er glad for at kunne bruge mine færdigheder og viden til at sikre en faglig, gennemsigtig og ordentlig proces for mine kollegaer."

Maiken fra personalejura

Hvem er du, og hvad laver du i politiet?

Jeg er uddannet jurist fra Københavns Universitet og arbejder nu i Rigspolitiet som personalejurist i vores centrale HR-afdeling. Det betyder i praksis, at jeg behandler personalesager vedrørende polititjenestemænd og civilt ansatte – både i Rigspolitiet og ude i alle vores politikredse.

Jeg sidder også meget med sager vedrørende aktindsigt, både anmodninger om egen adgang fra medarbejdere, men også anmodninger om aktindsigt i personaleforhold fra tredjeparter, herunder journalister.

 

Hvordan hjælper dine kompetencer politiet på gaden?

Vi har en generel understøttende funktion for de ansatte i politiet. Vi er med til at løse ansættelsesretlige konflikter og er med til at sikre, at de medarbejdere, der går på gaden har de rette kompetencer, samt at de lever op til de krav, man må kunne forvente af ansatte ved politiet.

 

Hvordan har din vej været ind i politiet?

Jeg blev ansat som studentermedhjælper i foråret 2018 i vores afdeling for personalejura. Da jeg var færdig med jurastudiet i sommeren 2019, blev jeg fuldtidsansat som jurist i samme afdeling.

Min egen erfaring som studentermedhjælper har gjort, at jeg har fået ansvaret for afdelingens studentermedhjælpere og deres arbejdsopgaver. Jeg sørger blandt andet for at oplære, støtte og uddelegere opgaver til dem, herunder for eksempel godkende deres udkast til afgørelser om aktindsigt og bibeskæftigelse. Det er fedt at kunne hjælpe unge jurastuderende, der nu er samme sted, som jeg var engang, med at få en god udvikling.

 

Hvornår har du været mest stolt eller glad i dit arbejde?

I starten af 2020 var min afdeling med til at gennemføre en større personaletilpasning af Rigspolitiet. Selvom det var en ærgerlig opgave, idet Rigspolitiet skulle nedskaleres, var det samtidig fagligt udfordrende at være en del af processen. Jeg var utrolig glad for den tillid, jeg fik af ledelsen, og glad for at kunne bruge mine færdigheder og viden til at sikre en faglig, gennemsigtig og ordentlig proces for de berørte medarbejdere.

 

Hvornår begyndte du at overveje at søge job i politiet? Og hvorfor?

Fra jeg var helt lille, har jeg ønsket at arbejde i politiet. Da jeg var yngre, troede jeg dog, at det skulle være som polititjenestemand, men i gymnasiet valgte jeg, at jeg ville læse jura. Under jurastudiet tog jeg en masse strafferetlige, kriminologiske og politifaglige fag, da jeg stadig havde en stor interesse for politiet. Jeg søgte derfor studenterstillingen i politiets HR-afdeling - ikke så meget på grund af de ansættelsesretlige opgaver, men på grund af de grænseflader opgaverne med personalejura har med politiets virke og strafferetten.

Jeg er i løbet af min ansættelse blevet enormt glad for at arbejde med ansættelsesret, forvaltningsret og personalejura generelt.

 

Hvad er det bedste ved at arbejde i politiet?

Det er en stor organisation med mange opgaver og samarbejde på tværs af faggrupper og fagområder. Det er politisk styret, hvilket til tider kan gøre processer og arbejdsopgaver komplicerede, men det gør det også levende og spændende, og man skal altid kunne omstille sig og udvikle sine kompetencer. Jeg har utrolig søde og dygtige kollegaer, og der er en generel uformel og åben tilgang og dialog i hele politiet.

 

Du kan også møde Christina, der arbejder med at klæde vores politibetjente på.


Vil du også bruge dine kompetencer for politiet?

Tjek her, om der er ledige stillinger.

Se ledige stillinger