Spring til hovedindhold

Forslag

Københavns Politi

Nyhed

1. september 2021 07:00

Fire nattelivszoner etableres i København

Københavns Politi indfører fire nattelivszoner, hvor personer dømt for visse former for kriminalitet kan få forbud mod at færdes i nattetimerne. Zonerne dækker nogle af byens mest populære gå-i-byen-områder omkring Gothersgade, Vestergade, Vesterbrogade og Kødbyen. Formålet er at øge trygheden og forebygge kriminalitet i nattelivet.

De fleste byture med vennerne er heldigvis både festlige, sjove og trygge. Men der er nogle få personer, der kan ødelægge stemningen og trygheden ved at begå vold eller anden alvorlig kriminalitet i nattelivet. 

De personer kan, efter en lovændring den 1. juli 2021, nu idømmes et forbud mod at deltage i nattelivet i op til to år. Forbuddet gælder på alle serveringssteder i landet. Det gælder desuden i de såkaldte nattelivszoner, der er områder, som politiet har mulighed for at udpege på steder med fx en høj koncentration af beværtninger og aktivitet i aften- og nattetimerne. 

»Før corona så vi flere forfærdelige episoder, hvor uskyldige, unge mennesker blev brutalt overfaldet i nattelivet, blandt andet i Gothersgade. Det hører ingen steder hjemme. Derfor er jeg glad for, at Københavns Politi er klar til at oprette nattelivszoner i København så hurtigt efter, at vi fik lovgivningen på plads. De fire zoner skal være med til at gøre det tryggere for voldsofrene og alle andre at gå ud i Københavns natteliv og byens gader,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

 

Konkret betyder forbuddet, at de dømte ikke må gå ind på barer, bodegaer osv. eller færdes i nattelivszonerne mellem kl. 24.00-05.00.

»Nattelivszoner er et nyt værktøj til at øge trygheden i nattelivet. I zonerne kan vi undgå, at personer med nattelivsforbud skaber utryghed i nattelivet. Samtidig kan det være med til at give ofre for vold en tryghed, at deres overfaldsmand ikke frit må færdes i nattelivet,« siger politidirektør Anne Tønnes. 

Københavns Politi har udvalgt fire områder, hvor der fra den 14. september 2021 oprettes nattelivszoner. Zonerne dækker nogle af byens mest besøgte gå-i-byen-områder, nemlig omkring Gothersgade, Vestergade, Vesterbrogade ved Rådhuspladsen og Kødbyen. 

»De fire områder er valgt, fordi de alle har en høj koncentration af beværtninger, som tiltrækker rigtig mange mennesker. Samtidig viser vores analyser og erfaringer, at der på flere gader i områderne sker flere lovovertrædelser end andre steder i nattelivet,« siger Anne Tønnes. 

Politidirektøren understreger, at nattelivszonerne ikke vil påvirke almindelige borgere, men alene er målrettet dømte kriminelle. 

»For den helt almindelige, lovlydige borger har nattelivszonerne ingen praktisk betydning – ikke ud over, at vi forventer, at de kan være med til at skabe større tryghed for alle i nattelivet,« siger Anne Tønnes. 

De fire nattelivszoner træder i kraft den 14. september 2021 og gælder frem til den 13. september 2023 med mulighed for forlængelse. 

Du kan se kort og en nærmere beskrivelse af de fire nattelivszoner her. På hjemmesiden kan du også altid finde en opdateret liste over gældende nattelivszoner i Københavns Politikreds. 

 

Fakta om nattelivsforbud

Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet, at færdes og tage ophold på serveringssteder over hele landet samt i definerede nattelivszoner i tidsrummet 24.00-05.00. 

Ud over nattelivszoner i udvalgte områder med mange beværtninger og aktivitet i aften- og nattetimerne, kan politiet etablere nattelivszoner af mere kortvarig karakter i forbindelse med fx en festival eller andre events. En nattelivszone kan ikke dække en hel by. En zone kan udpeges for op til to år med mulighed forlængelse.

Et nattelivsforbud gælder på serveringssteder og i nattelivszoner over hele landet. 

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:

  • Overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk
  • Overtrædelser af lov om knive og blankvåben
  • Overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer 

Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kr. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage. 

 

Pressekontakt

Telefon: 35219260

25. september 2023

Københavns Politi

Københavns Politi forlænger visitationszoner og lukning af rocker-/bandetilholdssteder

Københavns Politi har besluttet at forlænge de to visitationszoner, der blev oprettet den 28. august. Samtidig fortsætter lukningen af tre rocker-/bandetilholdssteder.

19. september 2023

Københavns Politi

Tre personer sigtet for at købe fiktive fakturaer af hvidvasknetværk

Tre mænd er sigtet for moms- og skattesvig ved at have betalt fiktive fakturaer for ydelser, deres virksomheder aldrig har modtaget. På den måde har de unddraget staten store beløb i moms og skat.

18. september 2023

Københavns Politi

36-årig tilstår moms- og skattesvig for cirka 68 millioner kroner

En 36-årig mand er idømt fængsel i fire år for grov moms- og skattesvig i en række selskaber, som han har været direktør for og ejer af. Manden tilstod anklagepunkterne.