Spring til hovedindhold

Forslag

Københavns Politi

Nyhed

4. september 2018 00:00

Københavns Politi nedlægger foreløbigt forbud mod Loyal to Familia

Anklagemyndigheden i Københavns Politi har vurderet, at LTF er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud.

I forlængelse af Justitsministerens tiltrædelse af, at der indledes en sag ved domstolene om at opløse banden Loyal to Familia (LTF), har Rigsadvokaten givet Københavns Politi bemyndigelse til at beslutte om, der er grundlag for administrativt at nedlægge et landsdækkende og foreløbigt forbud mod LTF, jf. grundlovens § 78, stk. 3.

 

"Anklagemyndigheden i Københavns Politi har vurderet, at LTF er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud. Dette midlertidige forbud gælder, indtil opløsningssagen er behandlet ved domstolene", siger Ida Sørensen, chefanklager i Københavns Politi. 

Det administrative forbud er landsdækkende og træder i kraft i dag. LTF er derfor ikke længere tilladt, og det vil være strafbart efter straffelovens § 132 a at videreføre foreningen. Det gælder for alle, som måtte deltage i videreførelsen. Det vil være strafbart at bære eller anvende LTF's kendetegn i det offentlige rum, også selv om det ikke sker som led i videreførelse af foreningen. Man vil derfor kunne blive anholdt og sigtet for at bære synlige LTF-kendetegn på f.eks. trøjer, kasketter eller lignende. Herudover vil politiet efter straffelovens §132 b have mulighed for at forbyde personer med tæt tilknytning til LTF at opholde sig på bestemte steder.

"Med forbuddet her får vi endnu et redskab i kampen mod LTF, der kan være med til effektivt at fjerne LTF fra gadebilledet og begrænse gruppens kriminelle adfærd. Vi kan fra i dag nu sigte LTF-medlemmer for at videreføre en ulovlig forening, og vi kan slå ned på deres utryghedsskabende manifestationer i det offentlige rum", siger Michael Kjeldgaard, politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Strafferammen for en overtrædelse af forbuddet er op til to års fængsel. 

 

 

Pressebriefing kl. 10 på Politigården

Københavns Politi og Rigspolitiet inviterer pressen til en kort briefing foran Politigården kl. 10. Her vil chefanklager ved Københavns Politi Ida Sørensen og politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter Michael Kjeldgaard orientere nærmere om det administrative forbuds betydning, og der vil samtidig være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

 

 

Tidslinje:

  • 8. august. 2017: Justitsministeren anmoder Rigsadvokaten og Rigspolitiet om i fællesskab at undersøge mulighederne for at søge Loyal to Familia (LTF) opløst efter Grundlovens § 78. 
  • 2. november 2017: Rigsadvokaten vurderer, at der er grundlag for at gå videre med opløsningssag og beder Københavns Politi om at forberede en retssag mod Loyal to Familia.
  • 27. juni 2018: På baggrund af grundig efterforskning i Københavns Politi, vurderer Rigsadvokaten, at det kan bevises, at LTF er en forening, der har ulovligt formål. Rigsadvokaten indstiller derfor til Justitsministeren, at der indledes en opløsningssag ved domstolene. 
  • 28. juni 2018: Justitsministeren tiltræder Rigsadvokatens indstilling. Rigsadvokaten giver Københavns Politi bemyndigelse til at vurdere, om der er grundlag for at nedlægge et administrativt forbud. 
  • 4. september 2018: Københavns Politi nedlægger et administrativt forbud mod LTF

 

 

 

Fakta

Grundloven §78
Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
Stk. 3. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal straks anlægges sag imod den til dens opløsning.

 

Retsvirkningerne 

Retsvirkningerne af det foreløbige forbud mod LTF fremgår af straffelovens § 132 a og b.

Det følger således af straffelovens § 132 a, stk. 1, at den, der deltager i videreførelsen af en forening, efter at foreningen foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 

Efter bestemmelsens stk. 2, straffes med fængsel indtil 6 måneder, den, der uden at forholdet er omfattet af stk. 1, på offentligt sted, i kriminalforsorgens institutioner eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds besidder eller anvender en forenings kendetegn efter foreningen er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom. 

Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne til straffelovens § 132 a, at bestemmelsen omfatter enhver videreførelse af foreningen, herunder alle former for aktiviteter, som kan henføres direkte eller indirekte til en forbudt eller opløst forening. Bestemmelsen indebærer således, at alle aktiviteter, der f.eks. udøves af eller for foreningen, er ulovlige. Det gælder således også ellers lovlige aktiviteter, som foreningen måtte udføre, og dette gælder, uanset om foreningen efter forbuddet eller opløsningen måtte være stoppet med at udføre ulovlige aktiviteter. Bestemmelsen omfatter endvidere enhver form for medlemskab af foreningen, ligesom handlinger, der har til formål at rekruttere nye medlemmer til foreningen, vil være omfattet. Brug af foreningens kendetegn, herunder udsmykning, symboler, navn, logo mv., vil også være omfattet af den foreslåede bestemmelse i stk. 1, hvis det kan påvises, at kendetegnet anvendes som led i en videreførelse af foreningen. 

Ifølge straffelovens § 132 b, stk. 1, kan politiet forbyde en person, som har haft en tæt tilknytning til en forening, der er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, at færdes og opholde sig bestemte steder, hvis det vurderes at være af væsentlig betydning for at sikre, at foreningen ikke videreføres. 

Efter bestemmelsens stk. 2, kan politiet påbyde personer, som på et bestemt sted deltager i en forsamling af personer, hvoraf en stor del har haft en tilknytning til en forening, som inden for de seneste 10 år er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, at forlade stedet eller forsamlingen, hvis forsamlingen er egnet til at skabe utryghed for de omkringboende eller forbipasserende.

Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne til de nævnte straffelovsbestemmelser, at overtrædelser af et foreløbigt forbud vil kunne straffes, selv om domstolene senere måtte nå frem til, at der ikke er grundlag for at opløse foreningen.

Københavns Politi
Kommunikationssektionen 

 

 

Pressekontakt

Telefon: 35219260

Flere nyheder

23. juni 2022

Københavns Politi

Tre års fængsel og udvisning til bagmand i indbrudsnetværk

En 33-årig rumænsk statsborger blev i dag idømt tre års fængsel for omfattende handel med tyvekoster. Derudover blev han udvist for bestandig.

20. juni 2022

Københavns Politi

Mand kræves varetægtsfængslet for bedrageri for mindst 307 millioner kroner

Københavns Politi har i dag anholdt en 42-årig mand, som er sigtet for bedrageri mod en række investorer, der troede, de investerede i konkursboer.

16. juni 2022

Københavns Politi

Brite idømt halvandet års fængsel for dødelig skibskollision

To danske søfolk mistede livet efter en skibskollision den 13. december sidste år. I dag blev en 30-årig brite idømt halvandet års fængsel – bl.a. for uagtsomt manddrab.

Forslag