Spring til hovedindhold

Forslag

Københavns Politi

Nyhed

17. september 2020 08:51

Københavns Politi vil have sager om opholdsforbud prøvet ved landsretten

Tre personer blev i denne uge frifundet i byretten for overtrædelse af opholdsforbuddet på Islands Brygge i april – men sagerne er så principielle, at landsretten bør have mulighed for at tage stilling til dem, mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Anklagemyndigheden har nu søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke de tre domme. 

»Vi er ikke enige i byrettens afgørelser. Derfor håber vi, at vi kan få landsrettens vurdering af sagerne,« siger chefanklager i Københavns Politi Ida Sørensen.

»Det er de første sager om de midlertidige opholdsforbud, som er blevet afgjort i retten. Lovgivningen blev indført på et kritisk tidspunkt i foråret for at forhindre, at spredningen af covid-19 eskalerede. Derfor mener vi, at dommene er så principielle, at de bør prøves af landsretten« siger Ida Sørensen.

Københavns Politi etablerede et midlertidigt opholdsforbud i Havneparken på Islands Brygge den 25. april kl. 21.00. Det blev offentliggjort på politi.dk og bragt i en række lokale og landsdækkende medier. Samtidig satte politiet 100 skilte op i og omkring forbudszonen med information om, at ophold i området var forbudt.

De tre personer blev dagen efter, den 26. april, sigtet for overtrædelse af opholdsforbuddet, fordi de i løbet af dagen tog ophold i området. De har i retten forklaret, at de hverken havde hørt om forbuddet i medierne eller set skiltene på Islands Brygge.

Byretten mente ikke, at der var ført det fornødne bevis for, at de tre tiltalte ”kunne eller burde kunne se de opsatte skilte om opholdsforbuddet eller på anden måde burde have været bekendt med det opholdsforbud, som var blevet besluttet dagen før.”

Fakta vedrørende anke af domme:
Anklagemyndigheden kan i medfør af retsplejelovens § 902, stk. 1, alene anke en dom, når der efter loven kan idømmes andre offentligretlige følger end bøde eller konfiskation for lovovertrædelsen.

 

Efter retsplejelovens § 903, stk. 1, kan Procesbevillingsnævnet dog efter ansøgning meddele anketilladelse, såfremt sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler herfor.

Pressekontakt

E-mail: kbh-presse@politi.dk
Telefon: 35219260

Flere nyheder

26. oktober 2020

Københavns Politi

Københavns Politi fortsætter synlig Covid-19-indsats

I dag træder en række nye Covid-19-restriktioner i kraft, og Københavns Politi vil derfor være ekstra synligt til stede for at vejlede og sikre, at reglerne bliver overholdt. Blandt andet sænkes forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer.

23. oktober 2020

Københavns Politi

Yderligere tre personer dømt for millionbedrageri

Der er i dag sat foreløbigt punktum i en sag om groft telefonbedrageri primært rettet mod ældre borgere. Fem personer har tidligere fået dom i samme sag.

21. oktober 2020

Københavns Politi

Opholdsforbudszoner bliver til advarselszoner

Opholdsforbuddene i Kødbyen og dele af Nørrebroparken forlænges ikke. I stedet bliver der etableret advarselszoner i områderne, som politiet fortsat fører skærpet tilsyn med.