Spring til hovedindhold

Forslag

Beretninger og strategier

Strategier, beretninger og rapporter fra Københavns Politi.

Københavns Politis vision og pejlemærker

Visionen for Københavns Politi er at sikre tryghed i Danmarks hovedstad og at være foregangskreds for hele dansk politi og anklagemyndighed. Det kræver en åben, resultatorienteret og innovativ politikreds, der går forrest i kriminalitetsbekæmpelsen. 

 

 

Københavns Politis strategi - tættere på borgerne og sund drift

Kernen i Københavns Politis strategi 2023 er de velkendte pejlemærker: Tættere på borgerne og Sund drift. Pejlemærkerne har siden 2020 fungeret som det kompas, alle i Københavns Politi er fælles om at navigere efter i arbejdet med at sikre borgernes tryghed og sikkerhed. 
I omskiftelige tider med store kriser som pandemi og krig i Ukraine, der påvirker alle, er det særligt vigtigt, at det vi sigter efter, er velkendt og fælles, og at vi holder kursen. 

Med de to pejlemærker markerer vi, at vores fortsatte fokus er på at skabe et endnu mere borgervendt politi, og et politi der har de rette forudsætninger for, at vi kan løse vores mange opgaver på en ordentlig måde. 

Tættere på borgerne understreger, at vi er tæt forbundet med borgerne. Vi er borgernes politi, og borgeren står derfor helt centralt i vores samlede indsats, uanset hvad der sker omkring os, eller hvilke opgaver, vi løser. Når borgerne oplever, at de bliver hørt og taget alvorligt, styrker det både vores rolle og borgernes tillid til os som politi og anklagemyndighed. 

Sund drift fremhæver, at vi naturligvis også er forbundet med hinanden internt i Københavns Politi. Det er, når vi samarbejder om at skabe en effektiv balance i hverdagen, og når vi er fælles om at udvikle og drage omsorg for hinandens opgaveløsning og trivsel, at vi er i stand til at yde vores allerbedste for borgerne og samfundet i øvrigt.

 
Anne Tønnes, Politidirektør 

 

Københavns Politis strategi for 2023 

 

 

Københavns Politis virksomhedsberetning

I retsplejelovens § 112 er det bestemt, at Politidirektøren hvert år skal afgive en skriftlig redegørelse til kredsrådet vedrørende politiets virksomhed i det forløbne år, herunder om det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi og hver kommune.

 

Redegørelsen for Københavns Politis indsats i 2022 foreligger nu, og den stilles til rådighed for medarbejderne i Københavns Politi og for andre med interesse for politiets arbejde.

 

Københavns Politis Virksomhedsberetning for 2022

 

Virksomhedsberetning 2022 forsidebillede

 

Evt. tidligere Virksomhedsberetninger kan rekvireres via Københavns Politis kommunikationssektion