Spring til hovedindhold

Forslag

Beretninger og strategier

Strategier, beretninger og rapporter fra Københavns Politi.

Københavns Politis vision og pejlemærker

Visionen for Københavns Politi er at sikre tryghed i Danmarks hovedstad og at være foregangskreds for hele dansk politi og anklagemyndighed. Det kræver en åben, resultatorienteret og innovativ politikreds, der går forrest i kriminalitetsbekæmpelsen. 

 

 

Københavns Politis strategi - tættere på borgerne og sund drift

Københavns Politi er borgernes politi, og det er afgørende, at borgerne har tillid til os og er tilfredse med vores opgaveløsning som myndighed i København. I strategi 2020 har vi sat to pejlemærker: Tættere på borgerne og sund drift.

 

Tættere på borgerne betyder, at vi gennem synlig tilstedeværelse vil vise, at der bag uniformen er dedikerede mennesker. Mennesker som hver dag arbejder på at bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed, og som sørger for at de kriminelle kommer for en dommer. Borgerne er grunden til, at vi er her. Deres tillid til os og vores evne til at lytte og forstå deres behov er en vigtig indikation på, om vi løser vores opgaver ordentligt. For at give borgerne en endnu stærkere stemme vil vi i 2020 undersøge, hvordan vi kan styrke kontakten med borgerne. Eksempel-vis inspireret af erfaringer med etablering af borgerpaneler.

 

Sund drift betyder, at vi i 2020 vil fortsætte arbejdet med at optimere vores arbejdsgange, så vi leverer den bedst mulige service, og så borgerne får en rettidig afslutning på deres sager. God borgerservice og et velfungerende sam-arbejde med de fire kommuner i politikredsen er med til at skabe tillid til politiet, og giver i sidste ende også øget tilfredshed og trivsel blandt medarbejderne. 

 

Vi vil gøre vores bedste og samtidig have et stærkt fokus på at sikre en god balance mellem løsningen af vores opgaver og medarbejdernes trivsel – også imens samfundet gradvist åbner op i kølvandet på Covid-19. Et attraktivt arbejdsmiljø øger motivationen og arbejdsglæden og bidrager til det gode politi- og anklagerarbejde. Medarbejderne er ubetinget vores vigtigste ressource, så derfor handler sund drift også om at fremme medarbejdernes trivsel.

Anne Tønnes
Politidirektør 

 

Københavns Politis strategi for 2020

 

 

Københavns Politis virksomhedsberetning

I retsplejelovens § 112 er det bestemt, at Politidirektøren hvert år skal afgive en skriftlig redegørelse til kredsrådet vedrørende politiets virksomhed i det forløbne år, herunder om det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi og hver kommune.

 

Redegørelsen for Københavns Politis indsats i 2019 foreligger nu, og den stilles til rådighed for medarbejderne i Københavns Politi og for andre med interesse for politiets arbejde.

 

Københavns Politis virksomhedsberetning for 2020

Virksomhedsberetning forside 2020